Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Bureau Brug
Moraal Juridisch Advies
Formt Omgevingswet
maandag, 07 oktober 2019 07:26

Windpark Weert

Een artikel van Rob Wertheim van SAM-Advocaten.

AbRvS 2 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3322 is het signaleren waard omdat het een overzicht geeft van vaak aangevoerde beroepsgronden in bestemmingsplanprocedures over windparken. Bij besluit van 9 oktober 2018 heeft de raad van de gemeente Weert het bestemmingsplan "Windpark Weert" vastgesteld. Tevens hebben B&W Weert een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van drie windturbines en een inkoopstation. Het plan voorziet in een windpark met drie windturbines met een maximale tiphoogte van 200 m, in lijnopstelling langs de snelweg A2.

Verschillende appellanten voeren beroepsgronden aan. Onder andere dat de aanvraag om vergunning krachtens de Wet natuurbescherming (Wnb) ten onrechte niet ter inzage heeft gelegen met het ontwerp van het bestemmingsplan, dat voor de realisatie van het windpark ten onrechte geen m.e.r.(-beoordeling) is verricht, dat artikel 3.14a van het Activiteitenbesluit onverbindend is en dat de windturbines leiden tot ernstige geluidhinder.

De Afdeling verwerpt alle beroepsgronden. Volgens de Afdeling kan het ten onrechte niet ter inzage leggen van stukken niet los worden gezien van het beschermingsbereik van de normen waarop appellant zich beroept. De door appellant ingeroepen normen (o.a. artikel 3.1 lid 1) van de Wnb, strekken tot het tegengaan van vogelsterfte. Dit is een algemeen belang waarvoor appellant niet in rechte kan opkomen. Deze beroepsgrond slaagt niet. Verder staat volgens de Afdeling vast dat het plan de realisatie van een windpark met een gezamenlijk vermogen van 15 MW of meer niet mogelijk maakt. De drempel van onderdeel D, categorie 22.2 van de bijlage bij het Besluit m.e.r.  wordt dus niet overschreden. Dit betekent dat de raad zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat de bestreden besluiten niet rechtstreeks m.e.r.-beoordelingsplichtig waren. Ook artikel 3.14a van het Activiteitenbesluit is niet onverbindend onder verwijzing naar de uitspraak over windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Tot slot oordeelt de Afdeling dat uit de plantoelichting volgt dat de raad de gevolgen van de windturbines voor het akoestisch klimaat heeft meegewogen bij het vaststellen van het plan. Ook de beroepsgrond over het geluidhinder wordt verworpen.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet