Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Moraal Juridisch Advies
Bureau Brug
Formt Omgevingswet
dinsdag, 08 oktober 2019 07:29

Afdeling geeft opdracht tot herstelsanctie

Een artikel van Janike Haakmeester van SAM-Advocaten.

Op 2 oktober 2019 heeft de Afdeling uitspraak gedaan in een langlopend geschil naar aanleiding van de weigering van het college van burgemeester en wethouders van Deventer om op te treden tegen de bewoning van drie panden op een bedrijventerrein in Deventer (ECLI:NL:RVS:2019:3307). Een muziekhandel in hetzelfde gebied had het college gevraagd tegen die bewoning op te treden wegens strijd met het bestemmingsplan. De Afdeling komt tot het oordeel dat de bewoning van de drie panden in strijd is met het bestemmingsplan en dat het beroep op het gebruiksovergangsrecht niet kan slagen. In het kader van de handhaving is interessant, al is het niet nieuw, dat de stelling van het college dat de verzoeker om handhaving geen belang heeft bij handhaving, op zichzelf niet maakt dat er sprake is van een bijzondere omstandigheid die moet leiden tot afzien van handhavend optreden. Daarbij is van belang dat de planregel die bewoning verbiedt, strekt ter bescherming van de belangen van alle bedrijven op het bedrijventerrein. De Afdeling komt tot de conclusie dat het college ten onrechte heeft besloten niet te handhaven.

De Afdeling draagt het college vervolgens op om ten aanzien van het woongebruik herstelsancties op te leggen, waarbij een begunstigingstermijn van een jaar redelijk wordt geacht. De Afdeling komt tot deze verstrekkende opdracht, dat in deze uitspraak (en in eerdere uitspraken van de Afdeling in deze kwestie) volgt dat er strijd is met het bestemmingsplan, het college bevoegd is, er geen bijzondere omstandigheden zijn, er geen concreet zicht op legalisatie is en er ook geen legalisatietraject is gestart. Na deze verstrekkende opdracht volgt een opvallende en relativerende passage: "Dit laat onverlet dat het gemeentebestuur gedurende die termijn stappen kan zetten om legale bewoning alsnog mogelijk te maken. Hierbij kan het gemeentebestuur bijvoorbeeld kijken naar mogelijkheden om een zogenoemde uitsterfregeling dan wel een persoonsgebonden overgangsrecht voor het afwijkende gebruik vast te stellen". Gelet op dit oordeel van de Afdeling valt te bezien of deze langlopende zaak thans zonder hernieuwde rechtsgang is afgerond.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Bij zeer locatiespecifieke omstandigheden doorbreekt de goede ruimtelijke ordening het exclusieve toetsingskader... https://t.co/5XZlwo2Qix