Print deze pagina
maandag, 04 november 2019 08:13

Air BNB in strijd met woonbestemming?

Een artikel van Monique Blokvoort van SAM-Advocaten.

In de uitspraak van 23 oktober 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:3582) is de vraag aan de orde of een hotelmatig gebruik van een woning die via Air BNB wordt aangeboden, in strijd is met de woonbestemming. De Afdeling refereert aan haar vaste rechtspraak op grond waarvan de vraag of het gebruik van een perceel strijdig is met de woonbestemming, dient te worden beantwoord aan de hand van de ruimtelijke uitstraling die dat gebruik gezien zijn aard, omvang en intensiteit heeft. Bepalend is of deze uitstraling van dien aard is dat deze niet meer valt te rijmen met de woonfunctie van het perceel. Vervolgens overweegt de Afdeling dat verhuur van het appartement aan zes toeristen met name in de avond en nacht een ruimtelijke uitstraling heeft die niet gelijkgesteld kan worden met de planologisch toegelaten functies, zoals wonen, kantoren, voorzieningen en galeries. Toeristen die gebruik maken van het appartement hebben vaak een ander dag-nachtritme dan omwonenden en dat kan zorgen voor overlast, ook vanwege de wisselingen en het gebruik van rolkoffers. Er is daarom sprake van strijd met de woonbestemming, ook al is het appartement niet als hotel ingericht en heeft het niet alle faciliteiten van een hotel.