Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Bureau Brug
Moraal Juridisch Advies
Formt Omgevingswet
woensdag, 20 november 2019 09:23

Beginsel van relativiteit en Wnb: indirect bedrijfseconomisch belang

Een artikel van Susan Schaap van SAM-Advocaten.

In de uitspraak van de AbRvS van 13 november 2019 heeft de Afdeling de behandeling van de beroepen, die zijn gericht tegen het bestemmingsplan “West-Terschelling, paviljoen de Walvis” aangehouden vanwege de gestelde pre-judiciële vragen over het PAS.

De appellante die beroepsgronden naar voren heeft gebracht over stikstofdepositie is eigenaar van gronden buiten het betreffende Natura 2000 gebied en heeft een bedrijfseconomisch belang bij het verkopen cq. verhuren van de daar te bouwen woningen en recreatieappartementen. De vraag is of de Wnb strekt tot bescherming van dit belang. De Afdeling overweegt dat geen sprake is van een rechtstreeks bedrijfsbelang ten gevolge van een aantasting van het Natura 2000-gebied. Het belang van de toekomstige bewoners van de woningen en huurders van de recreatieappartementen werkt hooguit indirect door in het bedrijfseconomische belang van appellante. Daarmee staat dit belang in een te ver verwijderd belang met het belang van de natuurbescherming om verwevenheid tussen de belangen aan te nemen. Het betoog met betrekking tot stikstofdepositie blijft om die reden buiten bespreking. Achteraf had deze zaak dus niet aangehouden hoeven worden.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  De Afdeling schenkt klare wijn over de ‘de financiële paragraaf’ bij ruimtelijke besluiten https://t.co/v3NzSvbbsN