Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Moraal Juridisch Advies
Formt Omgevingswet
Bureau Brug
zaterdag, 23 november 2019 15:31

Een unit voor een warmtepomp: vergunningsvrij of niet?

Een artikel van Franko Zivkovic - Laurenta van Wieringa Advocaten.

In de afgelopen jaren is de populariteit van warmtepompen onverminderd toegenomen. Om huidige en toekomstige duurzaamheidseisen te kunnen behalen is het één van de populairste manieren om op duurzame wijze energie op te wekken. Een veel gestelde vraag die daarbij speelt is in hoeverre het plaatsen van warmtepomp units vergunningsvrij kan plaatsvinden.

Een warmtepomp is een installatie die de thermische energie uit de lucht weet om te zetten naar een hogere temperatuur met daarbij een relatief lage uitstoot van CO2. De warmtepomp bestaat uit een buitenunit en een binnenunit. De buitenunit kan met een warmtewisselaar warme onttrekken aan de buitenlucht, die vervolgens wordt doorgesluisd naar binnen waar een water/warmtewisselaar zorgt dat er warm water uit kranen kan stromen en radiatoren/vloerverwarming kan verwarmen. Met name deze buitenunit is relevant voor de vraag of er sprake is van een verplichte vergunning voor het plaatsen van een dergelijke unit. De buitenunit is aan te merken als een bouwwerk (constructie van enige omvang), het uitgangspunt daarbij is dat een omgevingsvergunning verplicht is.

Echter, op grond van art. 2.21 Bijlage II Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor), is een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten en planologische gebruiksactiviteiten (strijd met het bestemmingsplan) niet vereist indien deze bouwactiviteit betrekking heeft op een bouwwerk in voor- of achtererfgebied, mits wordt voldaan aan de volgende eisen: het bouwwerk is niet hoger dan 1 meter en het oppervlakte is niet groter dan 2 m². Blijft een buitenunit van een warmtepomp binnen deze maatvoering, dan is deze vergunningsvrij te plaatsen. Indien de buitenunit een grotere omvang heeft zou het ingraven van de unit een oplossing kunnen bieden om een vergunningstraject te voorkomen. Uiteraard dient per geval beoordeeld te worden of dit mogelijk is. Het 'in de grond' bouwen kan immers ook aan een vergunningsplicht gebonden zijn.

Is de unit groter dan de in het voorgaande aangegeven maten, dan kan sprake zijn van een 'bijbehorend bouwwerk'. Als de buitenunit past binnen de gebruiksregels van het geldende bestemmingsplan, staat artikel 3 lid 1 van Bijlage II Bor toe om een op de grond staand bijbehorend bouwwerk in het achtererfgebied vergunningsvrij te realiseren, mits deze maximaal 5 meter hoog is en op meer dan 1 meter afstand van het openbaar gebied staat.

Mocht ook deze regeling geen soelaas bieden, kan wellicht een beroep gedaan worden op (afwijkingen)beleid. Dit vergt specifiek onderzoek, waarbij wij u indien gewenst kunnen adviseren.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Relativiteitstoets beroep op soortenbescherming Wnb: 100 meter https://t.co/AeVXDFl3OV