Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Bureau Brug
Moraal Juridisch Advies
Formt Omgevingswet
donderdag, 28 november 2019 20:09

Besluit milieueffectrapportage wordt aangepast

Door stikstof last van samenloop plan-mer en passende beoordeling?

Los van het gesneuvelde Programma Aanpak Stikstof bestaat er een ongelukkige samenloop tussen de passende beoordeling (natuurwetgeving) en de (plan-)milieueffectrapportage (mer) (milieuwetgeving). Door de huidige stikstofcrisis pakt dit extra vervelend uit. Het is (tot op zekere hoogte) namelijk dubbelop en een onnodige stapeling van onderzoeken. De NEPROM heeft de Minister een oplossing gevraagd, met leden en anderen uit de praktijk. De wet biedt namelijk een haakje voor een 'uitzondering’. 

In het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (twintigste tranche) wordt dit verder ingevuld. Het wordt in bepaalde gevallen mogelijk dat de verplichting tot het verrichten van een passende beoordeling niet automatisch betekent dat ook een mer voor een plan moet worden gemaakt. Het gaat om kleine gebieden en kleine wijzigingen die geen aanzienlijke milieueffecten hebben, zoals voor kleinschalige woningbouw. Als een plan direct mer-plichtig is, geldt de bepaling niet. En de onderbouwing van het bestemmingsplan verdient in de relevante gevallen echt extra aandacht. Dat kan met de betrokken gemeente afgestemd worden. 

Het concept moet nog behandeld worden door de Staten-Generaal en treedt in werking nadat het in het Staatsblad gepubliceerd is.

De NEPROM is zeer tevreden dat de signalen vanuit de praktijk zo snel en adequaat opgepakt zijn door het Ministerie. Het is een goed voorbeeld hoe de Crisis- en herstelwet kan helpen om laaghangend fruit te plukken; op een manier waar die volgens ons voor bedoeld is: het versnellen van procedures en het voorkomen van onnodige onderzoekslasten.

Bron: https://www.neprom.nl/nieuws/artikel.aspx?ID=1354

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Parkeren op een naastgelegen perceel zonder detailhandelsbestemming https://t.co/V3PFFX4jDi