Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Formt Omgevingswet
Moraal Juridisch Advies
Bureau Brug
zondag, 08 december 2019 16:38

Supermarkten en Dienstenrichtlijn: geen specifieke gegevens, dan gaat het mis...

Een artikel van Eelco de Jong van SAM-Advocaten.

Op 4 december 2019 heeft de Afdeling (ECLI:NL:RVS:2019:4101) uitspraak gedaan over het vaststellingsbesluit Supermarkten Centrum Duiven. Dat plan voorziet in een planologische regeling voor supermarkten in het centrum van Duiven. En trouwe lezers van onze flits weten: als detailhandel – en dus ook supermarkt – in planologische zin beperkt wordt, dan is de Dienstenrichtlijn de stok om de gemeentelijke hond te slaan. Voorheen bestaande rechtstreekse uitbreidingsruimte is niet meer mogelijk in het bestreden plan. Uitbreiding is slechts mogelijk na afwijking of wijziging van het bestemmingsplan. Opvallend is dat de Afdeling ‘een standaard’ heeft voor deze zaken. De overwegingen en indeling van – bijvoorbeeld – de uitspraak van 28 augustus 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2939 zie je ook terug in deze uitspraak. De planologische maatregel moet non-discriminatoir, noodzakelijk en evenredig zijn. Met name de laatste eis is nogal eens de Achilleshiel: de Afdeling onderzoekt in dat kader of de maatregel geschikt is. En bij de beantwoording van de vraag of de maatregel geschikt is om het nagestreefde doel te bereiken, wordt ook de effectiviteit van maatregel onderzocht. En daar gaat het mis voor de gemeenteraad: de doelen van de maatregel – tegengaan van ongewenste parkeer- en verkeersgevolgen – is niet door middel van een analyse van specifieke gegevens onderzocht én derhalve heeft de gemeenteraad niet kunnen concluderen dat het plan niet verder gaat dan nodig om de nagestreefde doelen te bereiken en of niet met andere, minder beperkende maatregelen had kunnen worden volstaan.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Relativiteitstoets beroep op soortenbescherming Wnb: 100 meter https://t.co/AeVXDFl3OV