Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Bureau Brug
Formt Omgevingswet
Moraal Juridisch Advies
zondag, 19 januari 2020 21:36

Nieuwe versie AERIUS Calculator

Op 14 januari 2020 is er een nieuwe release van AERIUS Calculator uitgekomen. De grootste wijziging is de toevoeging van de onderdelen uittreesnelheid en gebouw-invloed aan AERIUS Calculator, Connect en Scenario. Zowel de uittreesnelheid als de gebouwinvloed veroorzaken een verandering in het verspreidingspatroon in de lucht en daarmee ook in de depositie. Door de toevoeging van deze twee onderdelen voorziet de nieuwe versie van AERIUS in volledig toepassingsbereik.

Uittreesnelheid

Er is voor de gebruiker een oplossing in de interface ingebouwd. De uittreesnelheid kan nu in combinatie met de gebouwinvloed worden berekend. Het is daarmee mogelijk om te rekenen met bronnen waarvan de emissies door mechanische ventilatie versneld naar buiten komen.

Gebouwinvloed

De nieuwe versie van AERIUS maakt het mogelijk om de gebouwinvloed van alle gebouwconfiguraties te berekenen. Dit betekent dat het mogelijk is om met bronnen te rekenen waarbij de verspreiding van emissies wordt beïnvloed door een gebouw in de directe omgeving.

Voor standaard-gebouwconfiguraties vindt hiertoe binnen AERIUS een geautomatiseerde nabewerking plaats. De gebruiker krijgt een waarschuwing als één of meer ingevulde getallen buiten het modelbereik vallen van AERIUS Calculator. Voor bijzondere gebouwen is de nabewerkingslag in detail beschreven in een handreiking. Hiermee kunnen adviesbureaus dezelfde nabewerkingsslag buiten AERIUS uitvoeren op basis van de ongecorrigeerde – zonder gebouwmodule aangevinkte – rekenresultaten.

Verplicht rekenmodel

AERIUS Calculator 2019A wordt in eerstvolgende wijziging van de Regeling Natuurbescherming verplicht voorgeschreven als rekeninstrument voor het vaststellen van de omvang van de depositie. Dit wordt naar verwachting in februari 2020 per Ministeriële Regeling vastgesteld.

Overige aanpassingen

De nieuwe release heeft ook andere wijzigingen tot gevolg. Bijvoorbeeld in de userinterface en in de PDF die AERIUS genereert. De uitgebreide beschrijving van de release kunt u samen met de gewijzigde functionaliteiten terugvinden in de release notes. Een korte beschrijving van het toepassingsbereik en referentie naar achterliggende documentatie kunt u vinden in het document “toepassingsbereik_Calculator_2019A”.

Bron: https://www.bij12.nl/nieuws/nieuwe-versie-aerius-calculator/

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Rui­me­re toe­gang tot de be­stuurs­rech­ter bij om­ge­vings­rech­te­lij­ke be­slui­ten https://t.co/MXKYFnwFJJ