Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Moraal Juridisch Advies
Bureau Brug
Formt Omgevingswet
dinsdag, 21 januari 2020 08:39

Integrale Adviescommissie Omgevingswet rondt opdracht af

De Integrale Adviescommissie Omgevingswet heeft haar slotadvies uitgebracht over de stelselwijziging van het omgevingsrecht. Daarmee is haar opdracht afgerond. Tijdens een gesprek op 13 januari bedankte minister Stientje van Veldhoven voor Wonen en Milieu de commissieleden voor hun werk van de afgelopen jaren. Ook bespraken zij het slotadvies.

De Integrale Adviescommissie Omgevingswet bestaat uit leden met een achtergrond in het openbaar bestuur, de wetenschap en het bedrijfsleven en adviseert het kabinet sinds 2016 over de wetgevingsproducten van het invoeringsspoor en de aanvullingssporen.

De commissie beoordeelde telkens tijdens de consultatiefase van een wetsontwerp of algemene maatregel van bestuur of de regelgeving bijdraagt aan de verbeterdoelen en uitgangspunten van de Omgevingswet. Ook de uitvoerbaarheid van de regelgeving was hierbij een aandachtspunt. Het motto hierbij: vraag niet óf het kan, maar zorg dát het kan. Dit leverde adviezen op die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de verschillende wetgevingsproducten.

Tot slot heeft de commissie naar het stelsel als geheel gekeken en een aantal adviezen meegegeven over de invoering van het stelsel, het werken met het stelsel en het op orde houden ervan.

De Integrale Adviescommissie Omgevingswet en de minister. V.l.n.r.: Leendert de Bruin (raadgevend adviseur, Heijmans), Harm Küpers (secretaris-directeur waterschap Hunze en Aa’s), Hetty Klavers (voorzitter commissie, dijkgraaf waterschap Zuiderzeeland), Esther Knabben (secretaris commissie, Royal Haskoning), Stientje van Veldhoven (minister voor Wonen en Milieu), Kees Bastmeijer (hoogleraar Universiteit Tilburg, oprichter Legal Advice for Nature), Maarten de Hoog (directielid DCMR), Paula Verhoeven (zelfstandig adviseur, voorheen gemeente Rotterdam), Gerrit van der Veen (advocaat AKD, hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen), Thea Hofs (voorheen provincie Overijssel), Jan van den Broek (VNO-NCW, rechter-plaatsvervanger rechtbank Oost-Brabant). Niet op de foto: Arjan Bregman (Instituut voor Bouwrecht, hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen).

Slotadvies commissie

In het integrale slotadvies – met als titel ‘Recht doen aan de Omgeving(swet) – concludeert de commissie dat het juridische bouwwerk van de Omgevingswet stevig in elkaar zit. De doelen van de wet zijn consequent doorgevoerd in de wetgevingsproducten. Het nieuwe wettelijk stelsel is inzichtelijker en gebruiksvriendelijker voor de gebruiker van het recht dan de huidige lappendeken van omgevingsregels in ongeveer honderd wetten, AMvB’s en ministeriële regelingen.

Volgens de commissie is het niet alleen van belang dat mensen met de Omgevingswet kunnen werken, maar ook zien welke mogelijkheden de nieuwe regelgeving biedt. De complexiteit van de opgave in het fysieke domein is alleen maar toegenomen. Dat verandert niet met de komst van de Omgevingswet, maar het nieuwe stelsel biedt wel de instrumenten om dat op transparante wijze op te lossen. De oproep aan iedereen is dan ook: zorg dus dat je goed voorbereid aan de start verschijnt. Het programma Aan de slag met de Omgevingswet biedt daar een groot assortiment aan hulpmiddelen voor aan. Ook na de inwerkingtreding van de wet moet daar aandacht voor blijven. Dan gaan overheden immers daadwerkelijk met het nieuwe stelsel werken.

De commissie beklemtoont daarnaast dat het bij de Omgevingswet niet alleen gaat om het juridische stelsel en de instrumenten, maar ook om de ‘bestuurscultuur’ in het fysieke domein. De commissie vraagt hier dan ook aandacht voor en noemt daarbij het belang van onder andere de omgevingsvisie voor het maken van richtinggevende keuzes, het vertrouwen in het decentrale bestuur bij het maken van lokale afwegingen en de bijdrage die participatie kan bieden aan de planvorming.

De commissie adviseert verder om de doelen van de wet in het achterhoofd te blijven houden bij de evaluatie van de wet en het opnemen van nieuw beleid in het stelsel. Haar oproep hierbij: het omgevingsrecht is nu op orde, houd het ook zo.

Meer informatie

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet