Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Moraal Juridisch Advies
Bureau Brug
Formt Omgevingswet
maandag, 03 februari 2020 08:35

Hornbach tegen Praxis: de volgende ronde

Een artikel van Eelco de Jong van SAM-Advocaten.

Het vermoeden bestaat dat een vreugdekreet is geslaakt bij Hornbach na lezing van de uitspraak van de Afdeling van 29 januari 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:283). Deze uitspraak waar het bestemmingsplan Hornbach voorlag, bevat een aantal lezenswaardige overwegingen. Wat mij betreft geen nieuwe inzichten, maar wel mooi geclusterd. De tegenstand komt uiteraard van - onder meer - een andere grote bouwmarkt, Praxis, die in de omgeving gevestigd is. Vermeldenswaardig is een aantal zaken. Allereerst beklaagt de Praxis zich dat er geen m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen. De gemeenteraad spartelt tegen door te verwijzen naar de vormvrije m.e.r. in de plantoelichting, maar krijgt daar de Afdeling niet in mee (zie ook: ABRS 15 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1513). Na vaststelling heeft de gemeenteraad echter alsnog een m.e.r.-beoordelingsbesluit genomen en dat leidt er in ieder geval toe dat de rechtsgevolgen van het plan in stand blijven. Kortom, een foutje zonder grote gevolgen.

Namens Praxis wordt uitgehaald met verschillende beroepsgronden en de gemeenteraad stelt zich veelvuldig op het standpunt dat ingeroepen normen niet strekken tot de (concurrentie)belangen van Praxis. Praxis kan zich met succes beroepen op het niet naleven van m.e.r.-regelgeving (omdat Praxis is gevestigd op naastgelegen perceel), het niet naleven van de eisen van de ladder voor duurzame verstedelijking, het niet naleven van (impliciet) eisen voor externe veiligheid. Praxis kan zich niet met succes beroepen op schending van artikel 3.1.1, lid 1, Bro. En evenmin op bepalingen van de Wet natuurbescherming. Daarbij wordt nog tevergeefs beroep gedaan op de correctie Widdershoven.

Tenslotte komen nog ‘de schaarse rechten’ langs. Praxis betoogt dat de procedure voor de grondverkoop niet transparant is verlopen waardoor feitelijk schaars recht is toebedeeld aan Hornbach. De Afdeling maakt korte metten met deze beroepsgrond. De wijze waarop de gronduitgifte heeft plaatsgevonden maakt geen deel uit van de bestemmingsplanprocedure en – onder verwijzing naar de conclusie van staatsraad advocaat-generaal Widdershoven kennen planologische besluiten geen schaarse rechten toe.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Eu­ro­pees recht dwingt tot mi­li­eu­be­oor­de­ling voor wind­tur­bi­nen­or­men https://t.co/cL2irUEybN