Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Moraal Juridisch Advies
Bureau Brug
Formt Omgevingswet
maandag, 17 februari 2020 12:04

Is het houden van 24 chihuahau's in strijd met de woonbestemming?

Een artikel van Monique Blokvoort van SAM-Advocaten.

Men zal niet gauw willen bepleiten dat het hebben van een of meer huisdieren in strijd komt met de woonbestemming. Maar hoe zit het als in een woning 24 chihuahua's worden gehouden? Die casus speelde in de gemeente Utrecht en heeft geleid tot AbRvS 12 februari 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:418). B&W Utrecht hebben aan een bewoonster van een woning een last onder dwangsom opgelegd om het aantal honden terug te brengen tot tien. Het houden van meer honden is volgens B&W strijdig met de woonbestemming. Het is inmiddels wel vaste rechtspraak van de Afdeling dat het bevoegd gezag in het kader van het oordeel of sprake is van strijd met de bestemming moet nagaan welke ruimtelijke uitstraling het houden van zoveel dieren heeft. Daarbij is bepalend, aldus de Afdeling, of deze uitstraling dusdanig is dat deze ruimtelijk gezien niet meer valt te rijmen met de woonfunctie. Dit zal uiteraard goed moeten worden onderzocht. Op dat punt gaat het mis voor B&W. Het college heeft ter motivering gewezen op een inspectierapport van een bezoek aan de woning. Dat rapport heeft alleen betrekking op de situatie in de woning. De ruimtelijke uitstraling op de omgeving van het houden van 24 chihuahua's op de omgeving blijkt daar niet uit, wat ook is erkend door de inspecteur. Dat er in het verleden klachten zijn geweest, doet hier niet aan af, nu het inspectierapport de ruimtelijke uitstraling niet in beeld heeft gebracht. Nu het in dit geval de ruimtelijke uitstraling niet met objectieve gegevens is  onderbouwd, kon de last niet op basis van het inspectierapport worden opgelegd.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet