Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Moraal Juridisch Advies
Formt Omgevingswet
Bureau Brug
maandag, 24 februari 2020 21:38

Planschade: ondanks voorkeursrecht kan passieve risicoaanvaarding worden tegengeworpen

Een artikel van Hugo Botter van AKD.

Op het moment dat een grondeigenaar behoort te weten dat nog onbenutte planologische bouw- en gebruiksmogelijkheden van zijn perceel in de toekomst mogelijk zullen komen te vervallen, moet hij in actie komen. Doet de grondeigenaar lang genoeg niks, dan verliest hij de mogelijkheid om een tegemoetkoming in zijn planschade te ontvangen. Het bevoegd gezag van de gemeente kan in die situatie namelijk zogenoemde passieve risicoaanvaarding (‘verwijtbaar stilzitten) aan de grondeigenaar tegenwerpen. Grondeigenaren voeren doorgaans allerlei redenen aan waarom niet van hen kon worden gevraagd dat zij in actie zouden komen.

In de kwestie die leidde tot de recente uitspraak van de Afdeling van 19 februari 2020 had de grondeigenaar gesteld dat van hem niet kon worden verlangd dat hij bouwplannen voor het terrein zou opstellen, omdat de gemeente Roosendaal een voorkeursrecht (krachtens de Wvg) op datzelfde terrein had gevestigd. Zo’n voorkeursrecht heeft tot gevolg dat het terrein niet meteen mag worden verkocht aan een derde partij, maar eerst moet worden aangeboden aan de gemeente Roosendaal. Dit zou de financiering van de bouw – waarmee een bedrag van acht miljoen was gemoeid – volgens de grondeigenaar onmogelijk maken.

De Afdeling meende echter dat er geen rechtvaardiging was om stil te zitten. Het gemeentelijke voorkeursrecht stond namelijk volgens de Afdeling niet in de weg aan het bouwen en vervolgens verhuren van bedrijfsopstallen op het terrein. Ook de benodigde investering van (minimaal) 8 miljoen euro was geen excuus: die investering was immers altijd nodig geweest en er was geen aanleiding om aan te nemen dat die niet had kunnen worden terugverdiend. Het is goed dat de Afdeling hier nu duidelijkheid over geeft.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  De behandeling van een vergunningaanvraag onder de Omgevingswet https://t.co/MTEgRe86Rr