Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Moraal Juridisch Advies
Formt Omgevingswet
Bureau Brug
woensdag, 11 maart 2020 13:38

Pallas-reactor Schagen kan doorgaan

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag een uitspraak gedaan inzake het bestemmingsplan "Pallas-reactor" van de gemeente Schagen.

Het bestemmingsplan maakt een multifunctionele nucleaire reactor mogelijk op de bestaande Onderzoekslocatie Petten, met bijbehorende voorzieningen. De reactor dient als vervanging van de huidige reactor, die onder meer wordt gebruikt voor het produceren van medische isotopen en het uitvoeren van onderzoek. Omwonenden en de Stichting Duinbehoud zijn tegen het bestemmingsplan in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De omwonenden en de stichting verzetten zich tegen het bestemmingsplan omdat zij denken dat de nieuwe reactor en voorzieningen het landschap en de natuur aantasten, onder meer door stikstofuitstoot. Het uitgevoerde milieuonderzoek is volgens hen onvolledig. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 11 februari jl. op zitting behandeld.

De Afdeling heeft in de uitspraak overwogen dat er geen alternatieve locatie is voor een multifunctionele nucleaire reactor (r.o. 7.3), dat de ontwikkeling van een Energy&Health Campus niet in het plan-MER mee moest worden genomen aangezien de plannen hiertoe op dit moment nog onvoldoende concreet zijn (r.o. 8.4), dat er onvoldoende alternatieve productiecapaciteit voorhanden is (r.o. 9.3) en de passende beoordeling (in het kader van de stikstofdepositie) toereikend is geweest om als onderbouwing te dienen voor het bestemmingsplan (r.o. 11.2). Stichting Duinbehoud wordt tegengeworpen dat het haar stelling niet met een tegenrapport of ander objectief verifieerbare gegevens heeft onderbouwd. Daarnaast wordt opgemerkt dat met de vastgestelde beleidsregels van de provincie geen rekening hoeft te worden gehouden aangezien deze zijn vastgesteld na het vaststellen van het bestemmingsplan.

 

 

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  De Afdeling schenkt klare wijn over de ‘de financiële paragraaf’ bij ruimtelijke besluiten https://t.co/v3NzSvbbsN