Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Moraal Juridisch Advies
Bureau Brug
Formt Omgevingswet
zondag, 15 maart 2020 18:44

Aanvullingsregeling bodem in consultatie

Op dinsdag 3 maart is de internetconsulatie van de Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet gestart. Iedereen die dat wil kan tot en met 31 maart reageren op het concept van deze regeling, dat een uitwerking is van het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet.

Aanvulling van de Omgevingsregeling, Aanvullingswet en Aanvullingsregeling

Deze Aanvullingsregeling vult de Omgevingsregeling aan met regels die nodig zijn voor de toepassing van de Aanvullingswet bodem en het Aanvullingsbesluit bodem. Het gaat daarbij om het aanduiden van de uitgave van een norm waarnaar in het Aanvullingsbesluit bodem of de Aanvullingsregeling bodem wordt verwezen, het aanwijzen en geometrisch begrenzen van locaties waar specifieke regels gelden en meet- en rekenregels. Ook wordt de regeling aangevuld met gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden verstrekt en regels over het verbinden van voorschriften aan een omgevingsvergunning. Tot slot staat er overgangsrecht in voor de te wijzigen regelingen en in te trekken regelingen voor zover dat niet wordt geregeld in de Aanvullingswet Omgevingswet en het Aanvullingsbesluit Omgevingswet.

Regeling bodemkwaliteit

In het aanvullingsbesluit Bodem zijn de regels die zich richten tot degene die grond, baggerspecie en bouwstoffen toepast opgenomen. De regels die zich richten tot degene die milieuverklaringen bodemkwaliteit voor dat toepassen opstelt en degene die bouwstoffen produceren, verhandelen en importeren, alsmede de Kwalibo regelgeving zijn in het aangepaste Besluit bodemkwaliteit achter gebleven. Nadere uitwerking van die regels zijn opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit. Er is een aparte regeling in voorbereiding die de Regeling bodemkwaliteit aanpast aan de Omgevingswet en het gewijzigde Besluit bodemkwaliteit. Deze regeling zal later dit voorjaar in consultatie gaan.

Vernieuwing van het Omgevingsrecht

De Aanvullingsregeling bodem maakt onderdeel uit van de vernieuwing van het stelstel van het omgevingsrecht. Het harmoniseren en vereenvoudigen van de bodemregels bevordert de inzichtelijkheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht. Het Aanvullingsspoor bodem wordt ontwikkeld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

 
 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet