Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Moraal Juridisch Advies
Bureau Brug
Formt Omgevingswet
maandag, 16 maart 2020 08:48

B&B’s in Amsterdam

Wij schreven al eerder een blog over dat per 1 januari 2020 de Huisvestingsverordening Amsterdam 2020 in werking is getreden en welke consequenties deze heeft voor exploitanten van een Bed & Breakfast (B&B) in Amsterdam. In deze blog hebben wij ook beschreven dat een grote wijziging in deze verordening ten opzichte van de oude verordening in ieder geval zag op het feit dat er een vergunningplicht ging gelden voor B&B-exploitanten (oftewel een ontrekkingsvergunning, hier verder als ‘B&B-vergunning’).

Om in aanmerking te komen voor deze onttrekkingsvergunning moest een exploitant voldoen aan de voorwaarden voor een B&B onder de Huisvestingsverordening Amsterdam 2020 in artikel 3.3.7 (zie hiervoor ook de eerder genoemde blog) én worden ingeloot. Er was namelijk een quotum voor het aantal B&B’s in Amsterdam vastgesteld in de ‘Nadere regels Huisvestingsverordening Amsterdam 2020’ (zie p. 28 t/m 31); het quotum verschilt per stadsdeel en wijk. Indien het aantal aanvragen voor onttrekkingsvergunningen dit quotum overschrijden, zou een loting plaatsvinden. Aanmelden voor de loting kon tot en met 15 februari 2020 via de website van de gemeente Amsterdam en dit kon alleen worden gedaan door exploitanten die een melding hadden gedaan van hun B&B vóór 1 januari 2019. De exploitanten zouden in aanmerking komen voor een overgangsregeling, ook deze is uitgebreid beschreven in eerder de genoemde blog.

De aanmeldingen zijn inmiddels geteld en het college van burgemeester en wethouders van gemeente Amsterdam is tot de conclusie gekomen dat een loting van de baan is: het aantal aanmeldingen is namelijk minder en beter gespreid over de stad van verwacht. Alle B&B-exploitanten die zich hebben aangemeld, komen in ieder geval in aanmerking voor een B&B-vergunning. In ieder geval tot 11 april a.s. kunnen deze exploitanten exclusief een vergunning aanvragen, vanaf 11 april a.s. kunnen ook mensen die een nieuwe B&B willen starten (en zich dus niet voor de loting hebben aangemeld) een B&B-vergunning aanvragen als er in desbetreffende wijk nog vergunningen beschikbaar zijn.

Om aldus in aanmerking te komen voor deze vergunning moet worden voldaan aan de voorwaarden uit artikel 3.3.7 van de Huisvestingsverordening Amsterdam 2020 én moet € 339,50,- worden betaald aan leges. Een vergunning geldt voor maximaal 8 jaar, daarna moet een nieuwe vergunning worden aangevraagd. Verder is ook van belang dat de B&B-vergunning exploitant- én woonruimtegebonden is; deze vergunning kan dus niet worden overgegeven aan een andere exploitant, noch is deze van toepassing op een andere woonruimte die gebruikt voor B&B-verhuur.

Uit voorgaande volgt dus dat zowel exploitanten die ná 1 januari 2019 hun B&B hebben gemeld, als mensen die een nieuwe B&B willen starten, in aanmerking komen voor een B&B-vergunning, althans in een wijk waar nog vergunningen beschikbaar zijn. Hierom blijven de vastgestelde quota per wijk van belang. Dit alles betekent wel dat er tegen alle verwachtingen in meer mogelijkheden zijn voor (nieuwe) B&B-houders.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet