Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Formt Omgevingswet
Bureau Brug
Moraal Juridisch Advies
maandag, 04 mei 2020 18:42

Geurhinder van een pluimveehouderij: waar liggen de emissiepunten?

Een artikel van Jan Veltman van SAM-Advocaten.

In zijn uitspraak van 29 april 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:1146) geeft de Raad van State in hoger beroep een oordeel over de vraag waar de emissiepunten van een pluimveehouderij liggen.

Omwonenden hadden bij de rechtbank betoogd dat de uitmondingen van de ventilatoren van drie pluimveestallen niet als emissiepunten mochten worden beschouwd, omdat de uitmondingen van een omkasting waren voorzien. Volgens hen moest daarom de bovenkant van de omkasting die ca. 2.2m hoger lag, worden aangemerkt als emissiepunt. De Raad van State is het hiermee eens. Pas als de stallucht de omkasting verlaat, zo oordeelt de Raad, wordt de geur buiten het dierenverblijf gebracht. Voor de berekening van de geurhinder zijn de precieze positie en de vormgeving van de emissiepunten zoals bekend van veel belang. Parameters als de hoogte en de diameter van de emissiepunten en de uittreesnelheid van de lucht bepalen de geurhinder en daarmee de vraag of aan de geldende geurnormen kan worden voldaan. Omdat burgemeester en wethouders ten onrechte waren uitgegaan van de uitmonding van de ventilatoren in plaats van de bovenzijde van de omkasting sneuvelt de omgevingsvergunning.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  De Afdeling schenkt klare wijn over de ‘de financiële paragraaf’ bij ruimtelijke besluiten https://t.co/v3NzSvbbsN