Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Formt Omgevingswet
Moraal Juridisch Advies
Bureau Brug
dinsdag, 05 mei 2020 08:43

Criterium ‘gevolgen van enige betekenis’ niet van toepassing’; ladder van duurzame verstedelijking

Een artikel van Jan Veltman van SAM-Advocaten.

De gemeenteraad van Baarn betoogde bij de Raad van State dat de eigenaar van landgoed Venwoude niet ontvankelijk moest worden verklaard in zijn beroep tegen het bestemmingsplan ‘Landgoed Pijnenburg.’ Weliswaar grenst Pijnenburg aan Venwoude, maar volgens de raad zou het bestemmingsplan geen gevolgen van enige betekenis meebrengen voor laatstgenoemd landgoed. De ontwikkelingen die het plan mogelijk maakte zoals een evenemententerrein en een theehuis zouden namelijk op een te grote afstand liggen van Venwoude. Maar in zijn uitspraak van 29 april 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:1158) beslist de Raad van State dat het criterium gevolgen van enige betekenis niet van toepassing is ‘op situaties waarin iemand beroep instelt tegen een bestemmingsplan dat betrekking heeft op gronden die grenzen aan zijn eigen perceel en waarop de bestreden ontwikkelingen zich voordoen. Met die eigendomssituatie is het belang van betrokkene bij het plan een gegeven.’ Het criterium is dan simpelweg niet relevant.

De uitspraak is ook vermeldenswaard wegens de toepassing van de ladder van duurzame verstedelijking. In de overzichtsuitspraak over dit onderwerp van 28 juni 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1724) heeft de Raad van State een ruimtebeslag van meer dan 500 m2 in beginsel als een stedelijke ontwikkeling aangemerkt. Toch wordt de aanleg van een parkeerterrein van 3.300 m2 niet getoetst aan de ladder. De reden is dat het parkeerterrein mede is bestemd om de parkeerdruk in Lage Vuursche te verminderen. Omdat de behoefte aan extra parkeerruimte is gerelateerd aan de al bestaande recreatieve voorzieningen in Lage Vuursche is de ladder niet van toepassing. Ook de verplaatsing van een evenemententerrein binnen het landgoed ziet de Raad van State niet als een nieuwe stedelijke ontwikkeling in de zin van de ladder, juist omdat het gaat om een verplaatsing. Beide oordelen zijn overigens in lijn met de overzichtsuitspraak.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Relativiteitstoets beroep op soortenbescherming Wnb: 100 meter https://t.co/AeVXDFl3OV