Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Formt Omgevingswet
Bureau Brug
Moraal Juridisch Advies
woensdag, 06 mei 2020 08:45

Nadeelcompensatie vanwege aanwijzing Natura 2000-gebied?

Een artikel van Ineke van Leeuwen van SAM-Advocaten.

In 2012 heeft de minister besloten tot uitbreiding van het Natura 2000-gebied Westerschelde en Saeftinghe. North Sea Port Netherlands N.V. is eigenaar van een haven die door de wijzigingsbesluit nu binnen het Natura 2000-gebied ligt. Eind 2016 dient het bedrijf een verzoek om nadeelcompensatie in voor de schade, veroorzaakt door het wijzigingsbesluit. Als grondslag wijst het bedrijf op de schaderegeling uit de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw), het égalité-beginsel en artikel 1 eerste protocol (EP) van het EVRM (recht om ongestoord eigendom). De schade zou circa € 19 mln bedragen.

De minister wijst het verzoek op 8 februari 2017 af. Ter motivering stelt de minister dat de Wet natuurbescherming (Wnb) – die op 1 januari 2017 in werking is getreden en onmiddellijke werking heeft – in tegenstelling tot de Nbw geen grondslag kent voor de vergoeding van de schade. Het bedrijf komt verder niet in aanmerking voor nadeelcompensatie op grond van het égalité-beginsel of artikel 1 EP. In de daaropvolgende beroepsprocedure verklaart de rechtbank het beroep van het bedrijf ongegrond.

In hoger beroep oordeelt de AbRvS dat de minister het verzoek om schadevergoeding terecht heeft afgewezen vanwege het ontbreken van een grondslag voor schadevergoeding in de Wnb. Ook voor het verstrekken van nadeelcompensatie op grond van het égalité-beginsel ziet de AbRvS geen aanleiding. En dan kantelt de zaak. De AbRvS oordeelt dat artikel 1 van het EP onder omstandigheden kan verplichten tot schadevergoeding, ook als de mogelijkheid van vergoeding van schade door de wetgever is uitgesloten. De AbRvS oordeelt dat de minister in de besluitvorming ten onrechte niet is ingegaan op het beroep van het bedrijf op artikel 1 EP. Vanwege dit motiveringsgebrek wordt het besluit van de minister vernietigd. De AbRvS geeft de minister de opdracht om alsnog te beoordelen of er een ‘fair balance’ is tussen het algemeen belang en de individuele rechten. Daarbij dient onderzocht te worden of op het bedrijf een individuele buitensporige last rust. Tot slot geeft de AbRvS partijen in overweging om een minnelijke schikking te beproeven. AbRvS 29 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1166.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  De Afdeling schenkt klare wijn over de ‘de financiële paragraaf’ bij ruimtelijke besluiten https://t.co/v3NzSvbbsN