Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Bureau Brug
Formt Omgevingswet
Moraal Juridisch Advies
maandag, 22 juni 2020 09:35

Dienstenrichtlijn en relativiteitsvereiste

Een artikel van Jan Veltman van SAM-Advocaten.

Het bedrijventerrein het Galgenriet te Monnickendam staat grotendeels leeg. De gemeenteraad besluit daarom dit terrein te herontwikkelen tot een gemengd gebied met vooral woningen. Dit gebeurt in de vorm van een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte (art. 2.4 Crisis- en Herstelwet jo. artikel 7c van het Besluit CHW). Holland Yaught Equipment (HYE), een bedrijf in scheepsbeslag en scheepsuitrusting, komt hiertegen in beroep en betoogt o.a. dat het plan in strijd is met de Dienstenrichtlijn. De op grond van het plan te verlenen omgevingsvergunningen voor de bouw van o.a. woningen zouden volgens HYE schaarse rechten zijn en de verdeling ervan zou onvoldoende goed geregeld zijn.

Of dit laatste zo is en of de Dienstenrichtlijn van toepassing is, laat de Raad van State In zijn uitspraak van 17 juni 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:1402) in het midden. Het betoog kan namelijk naar het oordeel van de Raad hoe dan ook geen doel treffen op grond van het relativiteitsvereiste. HYE wenst haar bedrijfsactiviteiten namelijk voort te zetten en kan daarom niet worden aangemerkt als een verrichter van diensten als bedoeld in de Dienstenrichtlijn. Het feit dat HYE mogelijk in de toekomst woningen wenst te realiseren en te verhuren, maakt dit volgens de Raad van State niet anders, omdat dit voornemen onvoldoende concreet is. In deze situatie beschermen de Dienstenrichtlijn (en daardoor ook de Dienstenwet) niet het belang van HYE en kan HYE hieraan geen rechten ontlenen. 

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Rui­me­re toe­gang tot de be­stuurs­rech­ter bij om­ge­vings­rech­te­lij­ke be­slui­ten https://t.co/MXKYFnwFJJ