Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Moraal Juridisch Advies
Bureau Brug
Formt Omgevingswet
zondag, 26 juli 2020 22:06

Beslissingen inz. de voorbereiding van bestemmingsplannen: besluit of niet?

Een artikel van Ineke van Leeuwen van SAM-Advocaten.

De uitspraak van de AbRvS van 8 juli 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1604, gaat over de vraag of beslissingen van het college van B&W over de voorbereiding van twee bestemmingsplannen aangemerkt moeten worden als een besluit in de zin van de Awb. Vexpro B.V. wenst nieuwe woningen te realiseren op twee locaties in de gemeente Gilze Rijen. Zij heeft voor locatie 1 een ontwerpbestemmingsplan aangeleverd en voor locatie 2 een voorontwerpbestemmingsplan. Het college heeft in een brief aan Vexpro de volgende beslissingen opgenomen:

 1. voordat het ontwerpbestemmingsplan voor locatie 1 door kan naar de gemeenteraad dient overleg plaats te vinden over de zienswijze van de provincie;
 2. het voorontwerpbestemmingsplan van locatie 2 zal niet verder in procedure worden gebracht, omdat bij nadere uitwerking blijkt dat het bestemmingsplan niet haalbaar is.

De Afdeling is van oordeel dat beide beslispunten géén besluit zijn in de zin van de Awb. Over beslispunt 1 overweegt de Afdeling dat dit een feitelijke handeling betreft ter voorbereiding van een besluit. Dit is geen rechtshandeling en daarmee geen besluit in de zin van de Awb.

Over beslispunt 2 overweegt de Afdeling dat het college niet beoogd heeft om het bestemmingsplan niet vast te stellen. Beoogd is wel om geen verdere medewerking te verlenen aan het in procedure brengen van het voorontwerpbestemmingsplan dat in het kader van een principeverzoek bij hem was binnengekomen. De bevoegdheid om een beslissing van de raad over een bestemmingsplan voor te bereiden komt aan het college toe, aldus de Afdeling. De weigering om een nadere voorbereidingshandeling te verrichten is eveneens een beslissing ter voorbereiding van een besluit en als zodanig geen besluit in de zin van de Awb.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Stikstof: salderen met stikstof afkomstig van pelsdierhouderijen https://t.co/WHpLzaIu3P