Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Moraal Juridisch Advies
Bureau Brug
Formt Omgevingswet
maandag, 05 oktober 2020 08:34

Het bestuursrechtelijke relativiteitsvereiste

Een artikel van Marcel Beekma van Wieringa Advocaten.

Het bestuursrechtelijke relativiteitsvereiste (artikel 6:89a Awb) houdt in dat een bestuursrechter alleen een besluit kan vernietigen als de belanghebbende zich beroept op een norm die ertoe strekt om zijn belangen te beschermen. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat bewoners van een villawijk die zich verzetten tegen een besluit tot vestiging van een woonwagenkamp in de buurt van deze wijk, niet als verdediging kunnen aanvoeren dat de toekomstige woonwagenbewoners te veel geluidsoverlast zullen krijgen van een nabijgelegen zwembad. In dit geval strekt de geluidsoverlastnorm namelijk evident niet om de bewoners van de villawijk rechten toe te kennen

Onderscheid met belanghebbende

Om beroep in te stellen tegen een besluit dient men belanghebbende te zijn volgens artikel 8:1 jo. 1:2 Awb. Dit is een drempel die goed moet worden onderscheiden van het relativiteitsvereiste. Bij het belanghebbende-begrip is vereist dat diegene een rechtstreeks belang heeft bij het beroep, dit heeft betrekking op de ontvankelijkheid van het beroep. Het begrip ziet niet op de rechtsnormen zelf zoals het geval is bij het relativiteitsvereiste. Het belanghebbende-begrip is de drempel om tot het beroep te worden toegelaten. Het relativiteitsvereiste bepaalt vervolgens op welke normen deze belanghebbende zich mag beroepen.

Toepassing in beroep

Het relativiteitsvereiste geldt alleen in de beroepsfase en niet in de bezwaarfase. De achterliggende gedachte van de wetgever is dat bij beslissen op bezwaar de nadruk ligt op de kwaliteitsverhoging van de besluitvorming en niet op de rechtsbescherming van belanghebbenden, beslissen op bezwaar is een vorm van bestuur en geen rechtspraak. Wanneer het bestuur naast de heroverweging wordt belast met de vraag of een bepaalde norm strekt tot bescherming van de belanghebbende komt de kracht van het instrument bezwaar volgens de memorie van toelichting onder druk te staan (Kamerstukken II 2009-10, 32450, nr. 3, p. 20). Dat het relativiteitsvereiste niet geldt in de bezwaarfase is door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State bevestigd (ABRvS 18 maart 2015).

Beschermingsbereik

In de tekst van artikel 8:69a Awb is gecodificeerd dat een belanghebbende zich niet mag beroepen op een regel die er kennelijk niet toe strekt om de belanghebbende rechten toe te kennen. In de memorie van toelichting wordt verduidelijkt dat met kennelijk 'evident' wordt bedoeld (Kamerstukken II 2009-10, 32450, nr. 3, p. 20.). Dit kennelijkheidsvereiste houdt in dat de bestuursrechter kijkt of een norm er evident al dan niet toe strekt om de belanghebbende rechten toe te kennen. Dit wordt gedaan omdat het uitzoeken van het beschermingsbereik lastig kan zijn, wat veel extra werk zou opleveren voor de rechter. Bovendien voorkomt dit dat er prejudiciële vragen worden gesteld aan het Hof over het precieze beschermingsbereik van Unienormen (Kamerstukken II 2009-10, 32450, nr. 3, p. 20).

In het voorgaande is beschreven hoe het bestuursrechtelijke relativiteitsvereiste moet worden toegepast. In de volgende blog zullen de uitzonderingen op dit vereiste worden behandeld.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Rui­me­re toe­gang tot de be­stuurs­rech­ter bij om­ge­vings­rech­te­lij­ke be­slui­ten https://t.co/MXKYFnwFJJ