Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Formt Omgevingswet
Moraal Juridisch Advies
Bureau Brug
vrijdag, 05 februari 2021 14:32

Omgevingswet (voorlopig) controversieel verklaard

Een artikel van Nicky Loekemeijer van Wieringa Advocaten.

Eind december blogde kantoorgenote Ruth Beijen nog dat het ontwerp-Koninklijk Besluit aan de Eerste en Tweede Kamer was aangeboden met daarin de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet: 1 januari 2022. Sinds 2 februari jl. lijkt deze inwerkingtredingsdatum echter weer onzeker.

Tweede Kamer stemt voor controversieel verklaring

Als gevolg van de demissionaire status van het kabinet konden fracties en commissies een voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen indienen. GroenLinks diende een voorstel in om de beantwoording van de vragen en opmerkingen over de aanbieding van het ontwerp-Koninklijk Besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet (hierna: ontwerpbesluit) op de lijst op te nemen. Het ontwerpbesluit stond oorspronkelijk namelijk niet op deze lijst. Het voorstel van GroenLinks is met 88 stemmen door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft dit ontwerpbesluit daarentegen niet controversieel verklaard.

Verkiezingen

Het gevolg zal zijn dat het ontwerpbesluit niet behandeld zal worden door de Tweede Kamer zo lang sprake is van een demissionair kabinet. Pas na de verkiezingen op 17 maart a.s. zal de behandeling van het ontwerpbesluit dus weer opgepakt kunnen worden. Dit kan gevolgen hebben voor de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Foutje van D66?

Het ziet ernaar uit dat de stemming nog een andere uitkomst kan gaan krijgen. D66 stemde namelijk voor het controversieel verklaren van het ontwerpbesluit, terwijl deze partij juist vóór invoering van de Omgevingswet is op 1 januari 2022. Het is immers de partij van Kajsa Ollongren, de minister die de Omgevingswet onder haar verantwoordelijkheid heeft.

Het lijkt erop dat de stemming tot het controversieel verklaren van de Omgevingswet een foutje was van D66. Het ligt dan ook voor de hand dat de stemmingsuitslag gewijzigd zal worden. Opmerkelijk is ook dat op de website van de Tweede Kamer bij dit voorstel te lezen is: “Aangenomen (D66-tegen)”. Als D66 toch nog tegen het voorstel tot het controversieel verklaren stemt, zal het voorstel van GroenLinks alsnog worden verworpen.

Inwerkingtreding

Het is afwachten of de stemmingsuitslag nog wordt gewijzigd en de controversieel verklaring van het ontwerpbesluit wordt teruggedraaid. Als dat niet het geval zal zijn, is het goed mogelijk dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet opnieuw zal worden uitgesteld.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Parkeren op een naastgelegen perceel zonder detailhandelsbestemming https://t.co/V3PFFX4jDi