Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Moraal Juridisch Advies
Bureau Brug
Formt Omgevingswet
zaterdag, 19 juni 2021 08:42

Afdeling toetst voor het eerst aan het nieuwe art. 3 Besluit mer en biedt inzichten in gebruik AERIUS

Een artikel van Marcel Soppe van Envir-Advocaten.

Afdeling toetst voor het eerst aan het nieuwe art. 3 Besluit mer (introductie plan-mer-boordeling voor bestemmingsplan waarvoor een passende beoordeling moet worden gemaakt) en biedt inzichten in gebruik AERIUS

Op 19 mei 2021 heeft de Afdeling geoordeeld over ingestelde beroepen tegen het naar aanleiding van de tussenuitspraak ABRvS 15 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:66, M en R 2020/22, gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Oudenschild, uitbreiding bedrijventerrein” (hierna: het herziene bestemmingsplan). Met dit plan wil de gemeenteraad van Texel de verplaatsing van de Texelse Bierbrouwerij planologisch faciliteren. De uitspraak is de moeite van het lezen waard omdat de Afdeling
zich voor het eerst inhoudelijk uitlaat over art. 3 Besluit mer. Dat artikel is medio december 2020 aan het Besluit mer toegevoegd en houdt onder meer in dat voor bestemmingsplannen (voor kleine gebieden) waarvoor een passende beoordeling is vereist niet meer per definitie een plan-MER hoeft te worden gemaakt. De uitspraak geeft ook overigens een aantal interessante inzichten:

 • wanneer er voor een besluit een plan-mer-plicht bestaat, hoeft er niet ook nog een mer-beoordelingsbesluit te worden genomen;
 • in het kader van een AERIUS Calculator-berekening kan toepassing worden gegeven aan het heersende verkeersbeeldcriterium;
 • als er een wijziging optreedt in AERIUS gedurende de beroepsprocedure, heeft dat geen consequentie voor de rechtmatigheid van het betreffende besluit;
 • het is mogelijk om in de (bouw)regels van een bestemmingsplan een (flexibel) (stikstof)emissieplafond voor de realisatiefase op te nemen.

In een bij deze uitspraak geschreven annotatie ben ik nader op deze aspecten ingegaan.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  De behandeling van een vergunningaanvraag onder de Omgevingswet https://t.co/MTEgRe86Rr