Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Formt Omgevingswet
Moraal Juridisch Advies
Bureau Brug
maandag, 01 november 2021 08:46

Stikstofberekeningen weg en onlosmakelijke gevolgen bestemmingsplan

Een artikel van Susan Schaap van SAM-Advocaten.

In de uitspraak van de AbRvS van 27 oktober 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2392 ligt een tweede voortoets ten behoeve van een bestemmingsplan dat voorziet in een toe- en afrit, voor. De eerste versie was gebaseerd op de PAS. Onder meer wordt door appellante in deze zaak betoogd dat de stikstofberekening betrekking moet hebben op de maximale capaciteit van het type weg, maar de Afdeling ziet daartoe geen aanleiding. De raad heeft zich heeft mogen baseren op verkeersmodellen waarin de verwachte intensiteit van de weg is berekend.
Het gaat hier mis met betrekking tot de positieve gevolgen van de beëindiging van bemesten, waarmee rekening is gehouden. Uit de uitspraak van de Afdeling van 23 maart 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:784) volgt dat voor de beoordeling van de gevolgen van een plan alle samenhangende gevolgen dienen te worden betrokken. Daarbij mogen ook de positieve gevolgen van de aanleg van de toe- en afrit worden betrokken, indien het een rechtstreeks, onlosmakelijk gevolg is van het plan. Hiervan is in ieder geval sprake wanneer het bemesten van de gronden wordt beëindigd op de plek waar de ruimtelijke ontwikkeling is voorzien.

Niet in geschil is dat de 0,5 ha aan gronden tussen de toe- en afrit en de N69 geen onderdeel uitmaakt van het plangebied. De gronden hebben de bestemming "Agrarisch met waarden" en behouden deze bestemming. De stelling van de raad, dat het bemesten wordt beëindigd ten gevolge van het plan, volgt de Afdeling niet omdat in planologisch opzicht het toegestane gebruik niet verandert.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet