Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Bureau Brug
Moraal Juridisch Advies
Formt Omgevingswet
vrijdag, 07 januari 2022 08:42

Beroep op het vertrouwensbeginsel (wederom) geslaagd

Een artikel van Anna Tsheichvili van Wieringa Advocaten.

Het vertrouwensbeginsel: een belangrijk principe in het bestuursrecht. Volgens vaste jurisprudentie werden echter strenge eisen gesteld aan een beroep op het vertrouwensbeginsel. De vaste formule luidde dat een dergelijk beroep alleen kon slagen als ‘van de kant van het tot beslissen bevoegde orgaan uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en onvoorwaardelijke toezeggingen zijn gedaan, die bij de betrokkene gerechtvaardigde verwachtingen hebben gewekt’. Het mag dan ook geen verrassing zijn dat een beroep op het vertrouwensbeginsel in de praktijk dan ook slechts zelden, onder bijzondere omstandigheden werd gehonoreerd. Toch lijkt het erop dat deze rechtspraak inmiddels iets minder streng is geworden, en dat na aanleiding van een conclusie genomen door staatsraad-advocaat generaal Wattel (de AG) op 20 maart 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:896).

Wij schreven over deze conclusie ook een blog over. De AG concludeerde dat de bestuursrechter drie stappen moet doorlopen bij de beoordeling van de vraag of een bestuursorgaan dat vertrouwen heeft gewekt toch mag handhaven, inhoudende:

 1. De juridische kwalificatie van de uitlating/gedraging waarop de justitiabele zich beroept: komt die neer op een (toerekenbare schijn van een) toezegging?;
 2. Was de uitlater/gedrager daartoe bevoegd of is diens schijn van bevoegdheid toerekenbaar aan de bevoegde persoon/instantie? En;
 3. Een afweging van belangen van de fidens, derden en de gemeenschap, mede inhoudende de compensatie voor de verliezer.

Kortom, uitlatingen die als een toezegging mogen worden opgevat, kunnen gerechtvaardigd vertrouwen wekken dat een overheidsorgaan niet zal handhaven ondanks overtreding. De toezegging moet wel aan het bestuursorgaan kunnen worden toegerekend: dit is het geval indien de toezegging is gedaan door een persoon van wie de burger redelijkerwijs mocht aannemen dat die de huidige opvattingen van het bevoegde overheidsorgaan weergaf. Met deze conclusie wordt een beroep op het vertrouwensbeginsel meer vanuit burgerperspectief beoordeeld.

Het door de AG gepresenteerde driestappenplan is in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) van 29 mei 2019 toegepast (ECLI:NL:RVS:2019:1694). De Afdeling oordeelde in die uitspraak dat het beroep op het vertrouwensbeginsel slaagde.

Rechtbank Amsterdam heeft recent een uitspraak gedaan waarin een beroep op het vertrouwensbeginsel wederom slaagde (ECLI:NL:RBAMS:2021:6651). Het volgende speelde zich hierin af. Een bewoner wilde achter zijn woning een steiger plaatsen en zocht hiervoor advies bij Stichting Waternet (Waternet): het door de gemeente Amsterdam opgerichte overheidsbedrijf dat zich bezighoudt met drinkwatervoorziening, riolering en waterbeheer. Deze bewoner werd verteld dat hij de steiger vergunningvrij mocht bouwen, maar toch volgde een aantal jaren later een handhavingsbesluit.

De bewoner deed een beroep op het vertrouwensbeginsel gelet op de uitspraken van Waternet over vergunningvrij bouwen. De rechtbank is het driestappenplan afgegaan en uiteindelijk heeft de bewoner gevolgd omdat de uitspraken van Waternet konden worden gezien als een toezegging (stap 1) én dat deze toezegging het bevoegd gezag (in dit geval het college van burgemeester en wethouders van gemeente Amsterdam (het college)) kon worden toegerekend (stap 2). Dit laatste omdat aan de bewoner duidelijk was gemaakt dat Waternet onder de gemeente valt én omdat in het primaire besluit stond dat Waternet namens het college handelde. Kortom, niet de formele bevoegdheidsverdeling maar met name het perspectief van de bewoner (ofwel de burger) is van belang geacht door de rechtbank.

Tot slot oordeelde de rechtbank dat het gewekte vertrouwen ook moest worden nagekomen omdat na afweging van de belangen bleek dast en geen concrete bedreigde belangen (van derden) bestonden bij afzien van handhaving (stap 3).

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet