Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Bureau Brug
Moraal Juridisch Advies
Formt Omgevingswet
woensdag, 14 juli 2010 23:39

niet-onherroepelijk Wro-besluit wordt niet getoetst in procedure milieuvergunning

Silvan Boer schrijft op de weblog van Wieringa Avocaten.

Sinds 1 juli 2008 kan een milieuvergunning worden geweigerd als daardoor strijd zou ontstaan met het geldende bestemmingsplan (zie ook onze bijdrage van 17 september 2009).

Voor een nieuwe inrichting zal de wijziging van het bestemmingsplan (of vrijstelling/ontheffing daarvan) vaak nog niet onherroepelijk zijn op het moment dat de milieuvergunning wordt verleend. Er kan daardoor de situatie ontstaan dat de milieuvergunning onherroepelijk wordt, terwijl de planologische basis voor de inrichting (het bestemmingsplan of de vrijstelling/ontheffing) achteraf wordt vernietigd. Levert dat dan alsnog een weigeringsgrond op voor de milieuvergunning en kan dat al in het beroep tegen de milieuvergunning aan de orde worden gesteld?

In een recente uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (2 juni 2010) is die vraag negatief beantwoord. De ABRS oordeelt dat de vraag of de planologische vrijstelling voor de inrichting terecht is verleend, niet in de procedure over de milieuvergunning wordt beantwoord.

Degenen die willen opkomen tegen een milieuvergunning waarvoor nog geen onherroepelijke planologische basis bestaat, doen er dus goed aan om ook te ageren tegen het desbetreffende Wro-besluit en daarbij – voor zover mogelijk – te vragen om een gelijktijdige behandeling.


Posted: 2010-06-14 21:07:05

Lees verder...
 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet