Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Bureau Brug
Formt Omgevingswet
Moraal Juridisch Advies
De energietransitie richting duurzame energie schrijdt voort, maar loopt lokaal op tegen de grenzen van de groei. In veel gebieden is het netwerk niet berekend op stroom die opgewekt wordt in buitengebieden, zoals wind- en zonneparken. De stroomcapaciteit staat dus onder druk. Het doel van het seminar is: Gemeenten en andere relevante...
Gepubliceerd in Nieuws
maandag, 10 februari 2020 17:51

Wet BIBOB

BIBOB vereist een nauwkeurig onderzoek binnen de wettelijke kaders door het betrokken overheidsorgaan. Dit vergt verschillende competenties, zoals juridische kennis, kennis van de relevante bestuurlijke zaken, kennis van financiële aspecten, maar ook uitvoeren van financieel onderzoek. Om u te kunnen bekwamen in al deze competenties bieden wij u...
Gepubliceerd in Nieuws
maandag, 03 februari 2020 09:20

Omgevingsplan: juridische tips en trics

Eén van de belangrijkste instrumenten van de Omgevingswet is het Omgevingsplan. Hierin gaat bijna alles wat omgevingsrelevant is een plaats krijgen. Dit is kort gezegd het bestemmingsplan plus plus, maar dan wel met wat andere uitgangspunten. Het is bijvoorbeeld al geen plan, maar een verordening. En elke gemeente mag maar één...
Gepubliceerd in Nieuws
maandag, 27 januari 2020 09:04

Opleiding omgevingsadviseur

De Omgevingswet staat voor de deur. De wet is aangenomen en de AMvB’s zijn bekend. De wet geeft nieuwe beleidsinstrumenten, nieuwe uitvoeringsprincipes en brengt een andere oriëntatie van overheden met zich mee. In deze opleiding ervaar je met verschillende werkvormen en praktijkervaringen dat het werken op het grensvlak nooit...
Gepubliceerd in Nieuws
maandag, 20 januari 2020 08:40

Omgevingsvergunning onder de Omgevingswet

Met het verschijnen van de invoeringswet worden de contouren van de nieuwe Omgevingswet steeds duidelijker. De systematiek van het stelsel van de omgevingsvergunning uit de Wabo wordt deels nog gevolgd, maar er zijn zeker wel wat veranderingen: vergunningplichtige-, vergunningvrije- en meldingsplichtige activiteiten Knip vergunning...
Gepubliceerd in Nieuws
Pagina 1 van 3
 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Alleen bij onherroepelijke Wnb-vergunning behoeft geen passende beoordeling voor bestemmingsplan te worden gemaakt https://t.co/yWTTQZEBOo