Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Moraal Juridisch Advies
Formt Omgevingswet
Bureau Brug
Een artikel van Ineke van Leeuwen van SAM-Advocaten. De uitspraak van de AbRvS van 8 juli 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1604, gaat over de vraag of beslissingen van het college van B&W over de voorbereiding van twee bestemmingsplannen aangemerkt moeten worden als een besluit in de zin van de Awb. Vexpro B.V. wenst nieuwe woningen te realiseren op...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Roos de Grave van Wieringa Advocaten. De Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt steeds moderner. Reeds op 1 juli 2004 is Afdeling 2.3 van de Awb in werking getreden, waarin het verkeer langs elektronische weg tussen burgers en bestuursorganen wordt geregeld. Naar verwachting zal in 2018 de Wet modernisering elektronisch...
Gepubliceerd in Nieuws
maandag, 24 april 2017 08:47

VVGB wel of geen apart besluitonderdeel?

Een artikel van Franca Damen van haar website. Of een verklaring van geen bedenkingen wel of niet als een apart besluitonderdeel moet worden aangemerkt, kan van belang zijn in een juridische procedure. Wanneer immers tegen een besluitonderdeel geen zienswijze of bezwaar is ingediend, kan daar in beroep niet alsnog tegen geageerd worden...
Gepubliceerd in Nieuws
Charlotte Mulder schrijft op de weblog van Wieringa Avocaten. ‘In de Algemene wet bestuursrecht wordt een belanghebbende als volgt gedefiniëerd: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Er moet een belang zijn, het belang moet aan iemand toekomen en het belang moet rechtstreeks betrokken zijn bij het besluit. Alleen...
Gepubliceerd in Nieuws
Bij besluit van 15 november 2010 is het Besluit omgevingsrecht gewijzigd in verband met verbreding van het Activiteitenbesluit met ongeveer 3.600 inrichtingen afvalgerelateerde activiteiten. Deze wijzing treedt naar verwachting met ingang van 1 januari...
Gepubliceerd in Nieuws
Pagina 1 van 2
 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Relativiteitstoets beroep op soortenbescherming Wnb: 100 meter https://t.co/AeVXDFl3OV