Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Formt Omgevingswet
Moraal Juridisch Advies
Bureau Brug
Een artikel van mw. mr. Franca Damen van haar juridisch weblog. Projecten die in strijd zijn met het bestemmingsplan kunnen wettelijk gezien toch mogelijk worden gemaakt. De betreffende wet- en regelgeving is de laatste jaren evenwel diverse malen gewijzigd. De vraag is hoe voorheen verleende vrijstellingen van een bestemmingsplan moeten worden...
Gepubliceerd in Nieuws
zondag, 22 januari 2012 20:47

Webwinkel valt onder detailhandel?

Een artikel van Yordi Soffner van Wieringa Advocaten. Wanneer valt het exploiteren van een webwinkel aan te merken als detailhandel? Deze vraag kwam recentelijk aan de orde in de uitspraak van de rechtbank ’s-Hertogenbosch in een zaak die de Slijtersunie had aangespannen tegen het college van B&W van de gemeente Schijndel. De Slijtersunie...
Gepubliceerd in Nieuws
Nee, de Wet dwangsom (zie art. 4:17 en volgende van de Awb) is niet van toepassing op het niet tijdig vaststellen van een bestemmingsplan. Zie hiervoor onder meer de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS 4 mei 2010, 201001808/1/R3). Hierin staat dat tegen het niet tijdig nemen van het besluit tot...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Max Seelen van Patres. Geen ‘Bevi-onderscheid’ tussen bestaand en nieuw Wanneer je in een bestemmingsplan bestaande ‘Bevi-bedrijven’ opneemt en verder niet voorziet in nieuwe beperkt kwetsbare of kwetsbare objecten in de zin van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), dan moet je evengoed toetsen aan de in artikel 8...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Edwin Kort van Omgevingsweb. Op 21 juni 2010 heeft een gemeente bouwvergunning verleend met een vrijstelling 19 lid 2 WRO voor onder andere het plaatsen van 3 windturbines. Voor deze bouwvergunning heeft de gemeente het positief welstandsadvies gebruikt van juli 2007. Ten tijde van dit welstandsadvies was een bestemmingsplan van...
Gepubliceerd in Nieuws
Pagina 67 van 72
 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  De Afdeling schenkt klare wijn over de ‘de financiële paragraaf’ bij ruimtelijke besluiten https://t.co/v3NzSvbbsN