Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2019) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Bureau Brug
Moraal Juridisch Advies
Formt Omgevingswet
BJZ
Een artikel van Simon Olierook van Van der Feltz Advocaten.Wanneer het ter plaatse geldende planologische regime bepaald gebruik van gronden of bouwwerken niet toestaat, zal voor de uitvoering van een project in beginsel een omgevingsvergunning nodig zijn (art. 2.1, lid 1, onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)). Indien...
Gepubliceerd in Nieuws
woensdag, 19 december 2018 09:24

Toename aantal woningen, art. 5 bijlage II Bor

Een artikel van Janike Haakmeester van SAM-Advocaten.Een kruimelafwijking kan alleen worden verleend, als is voldaan aan het vereiste in artikel 5 lid 1 bijlage II Bor inhoudende dat het aantal woningen gelijk blijft. In de uitspraak van de Afdeling van 12 december 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:4079) komt die vraag aan de orde. Het bouwplan voorziet...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Anna Collignon en Kharazm Rahimian van het Stibbeblog.Het Besluit verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving (“Besluit VTH“) dat op 1 juli 2017 in werking trad, vormt samen met de bijbehorende ministeriële regeling het sluitstuk van de wijzigingen die de wetgever met de Wet VTH heeft willen...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Joyce Scheltens-Fokke van KienHuishoving.nlRecent heeft de Afdeling twee uitspraken gedaan waaruit blijkt dat het is toegestaan om het eerste en negende lid van art. 4 bijlage II Bor gecombineerd toe te passen. Het systeem van de wettelijke regeling wordt hiermee niet doorkruist.De casusIn de uitspraak van de Afdeling van 22...
Gepubliceerd in Nieuws
In de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) wordt uitleg gegeven aan  artikel 4, elfde lid, van bijlage II van het Bor.De rechtbank oordeelde dat de wetgever heeft beoogd te bepalen dat slechts voor een periode van maximaal tien jaar met gebruik van de bevoegdheid van artikel 4, elfde lid, van bijlage...
Gepubliceerd in Nieuws
Pagina 1 van 3
 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  RT @RaadvanState: Samenvatting van advies over wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nade…