Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Formt Omgevingswet
Moraal Juridisch Advies
Bureau Brug
Sinds 31 maart 2010 is de Crisis- en Herstelwet (hierna: Chw) van kracht. Met de invoering van de Chw beoogde de regering een snellere uitvoering van bouwprojecten als antwoord op de (economische) crisis waar Nederland zich in bevond en bevindt. Een van de maatregelen die hiertoe moesten leiden is de invoering van het relativiteitsvereiste...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Pjotr Lanting van Wieringa Advocaten. De ‘derde tranche' van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet is gepubliceerd en inmiddels in werking getreden. Daarmee is een aantal nieuwe ‘ontwikkelingsgebieden' toegevoegd aan de reeds bestaande lijst. Binnen deze gebieden kan afgeweken worden van een aantal milieunormen wanneer de...
Gepubliceerd in Nieuws
Op de laatste vergaderdag van de Tweede Kamer voor het zomerreces ging het parlement akkoord met de verlengde werking van de Crisis- en herstelwet (Chw). Minister Schultz van Haegen is blij omdat de uitvoeringspraktijk daarbij geholpen is. Procedures kunnen worden versneld, terwijl de rechtsbescherming gehandhaafd blijft. Ook is de wet...
Gepubliceerd in Nieuws
De besluitvorming over het permanent maken van de Crisis- en Herstelwet wordt uitgesteld tot na de verkiezingen. Dat heeft de vaste kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer besloten. “Inhoudelijk gaat het besluit over de crisis- en herstelwet vrij ver, waardoor Groenlinks het liever na de verkiezingen behandeld”, aldus...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Max Seelen van Patres. Als je 10 woningen wil bouwen in afwijking van het bestemmingsplan, dan bestaat jouw bouwplan uit 2 activiteiten in de zin van de Wabo: afwijken van het bestemmingsplan en bouwen. Deze activiteiten worden feitelijk tegelijkertijd uitgevoerd en hiervoor kun je op dit moment niet 2 deelvergunningen aanvragen...
Gepubliceerd in Nieuws
Pagina 4 van 6
 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Relativiteitstoets beroep op soortenbescherming Wnb: 100 meter https://t.co/AeVXDFl3OV