Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Moraal Juridisch Advies
Formt Omgevingswet
Bureau Brug
Een artikel van Merel Copier van Hekkelman Advocaten. Concreet zicht op legalisatie vormt een bijzondere omstandigheid op grond waarvan het bestuursorgaan moet afzien van handhaving. De vraag of sprake is van concreet zicht op legalisatie is niet altijd eenvoudig te beantwoorden. Dit komt met name voort uit de verschillende soorten overtredingen...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Thomas Sanders van AKD. Het handhavingsrecht is vrij streng. Als een activiteit illegaal is, dan moet je daar als overheid tegen optreden (de 'beginselplicht tot handhaving'). Een van de uitzonderingen op deze regel is als de activiteit binnenkort legaal zal worden.  Immers, wat voor zin heeft het om te handhaven tegen iets...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Pien Schotman van Schenkeveld Advocaten. Als er sprake is van een overtreding van een wettelijk voorschrift, bijvoorbeeld het gebruik van een gebouw in strijd met het bestemmingsplan, dan moet het bestuursorgaan dat bevoegd is om handhavend op te treden in de regel van deze bevoegdheid gebruik maken. Slechts onder bijzondere...
Gepubliceerd in Nieuws
woensdag, 14 februari 2018 09:31

Concreet zicht op legalisatie

Een artikel van Monique Blokvoort van SAM-Advocaten. Het is vaste rechtspraak dat om concreet zicht op legalisatie in verband met een nieuw bestemmingsplan aan te kunnen nemen, ten minste vereist is dat een ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd. Maar ook dan bestaat toch geen concreet zicht op legalisatie, als op voorhand duidelijk is dat...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van mr. Frank Sanders van De Voort Advocaten | Mediators, sectie vastgoed & overheden. In voorbereiding zijnde projectafwijkingsprocedure of bestemmingsplanherziening voldoende voor concreet zicht op legalisatie? Schadevergoeding te vorderen van Gemeente indien zij ten onrechte niet handhavend heeft opgetreden? Indien een...
Gepubliceerd in Nieuws
Pagina 1 van 2
 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Handhaving en concreet zicht op legalisatie: planologisch strijdig gebruik https://t.co/u7rS5OATuA