Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Formt Omgevingswet
Moraal Juridisch Advies
Bureau Brug
dinsdag, 30 november 2010 18:28

Nieuw Overzicht reikwijdte Omgevingsvergunning

In het 'Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning' van het ministerie van IenM is opgenomen welke toestemmingen opgaan in de Wabo en welke aanhaken. Ook is per toestemming aangegeven wie het huidig bevoegd gezag is en of deze onder de reguliere of uitgebreide procedure valt. Dit is een
Gepubliceerd in Nieuws
Het Ministerie van VROM heeft een toelichting geschreven welke bijlagen men bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning moet bijsluiten. Bij een omgevingsvergunningaanvraag horen bijlagen. Aan dit soort bijlagen worden vaak eisen gesteld. Het...
Gepubliceerd in Nieuws
Twee A-viertjes over de Wabo en omgevingsvergunning. Als u die gelezen heeft, weet u in het kort wat deze nieuwe wet en vergunning betekenen.  Is er een helpdesk beschikbaar voor alle vragen die ik tegenkom? Waar staat…
Gepubliceerd in Nieuws
DigiD en het Omgevingsloket Voor het doen van een vergunningcheck om te zien of u een vergunning nodig heeft, is het niet nodig in te loggen met DigiD. Wilt u als bedrijf digitaal een omgevingsvergunning aanvragen, dan moet u zich kunnen identificeren. Dit gebeurt aan de hand van DigiD
Gepubliceerd in Nieuws
dinsdag, 28 september 2010 02:00

Nieuwe omgevingsvergunning ook voor monumenten

Op 1 oktober 2010 treedt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)  in werking. De wet bundelt 25 bestaande vergunning- en toestemmingsstelsels in de omgevingsvergunning. Al die stelsels hebben te maken met ingrepen in de leefomgeving, zoals…
Gepubliceerd in Nieuws
Pagina 42 van 43
 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet