Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Bureau Brug
Formt Omgevingswet
Moraal Juridisch Advies
Een artikel van Erik Averdijk van Kienhuishoving Advocaten. In een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 20 november 2019 stond onder andere de vraag centraal of de gemeenteraad van Amersfoort terecht een veeschuur en mestbassin onder het bouwovergangsrecht had gebracht. In een uitspraak van de hoogste...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Anna Zijlstra van Wieringa Advocaten. Op 18 juli 2018 is het paraplubestemmingsplan Winkeldiversiteit Centrum van de gemeente Amsterdam vastgesteld. In het bestemmingsplan zijn een aantal vormen van gebruik verboden voor het postcodegebied 1012 en de in de bijlage bij het bestemmingsplan afgebeelde straten. Het doel van deze...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van SAM-Advocaten. Appellant is eigenaar van het perceel waar de bestemming "Agrarisch" aan is toegekend. Voorts is aan het gehele perceel de aanduiding ‘bouwvlak’ toegekend. Op een gedeelte van het perceel staat een gebouw dat in gebruik is als loods. Het betreft een voormalig agrarisch gebouw met een oppervlakte van...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Thomas Sander van AKD Het wetsvoorstel voor de Invoeringswet Omgevingswet ('IOw') is op 3 juli 2017 aan de Tweede Kamer toegezonden. Het wetsvoorstel geeft de praktijk (onder meer) de broodnodige duidelijkheid over het overgangsrecht. Via deze blog bent u in vijf minuten op de hoogte van de hoofdlijnen daarvan en de vijf...
Gepubliceerd in Nieuws
dinsdag, 16 januari 2018 10:18

Handhaving woonbestemming

Een artikel van Monique Blokvoort van SAM-Advocaten. De uitspraak van de AbRvS van 10 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:50 betreft een afgewezen verzoek om handhaving ten aanzien van de bewoning van twee panden door arbeidsmigranten. In deze zaak stond de vraag centraal of dit gebruik al dan niet werd gedekt door het overgangsrecht bij het geldende...
Gepubliceerd in Nieuws
Pagina 1 van 6
 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet