Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Formt Omgevingswet
Bureau Brug
Moraal Juridisch Advies
Een artikel van Hugo Botter van AKD. Met enige regelmaat stelt een grondeigenaar dat hij aanspraak kan maken op een tegemoetkoming in planschade, omdat het nieuwe planologische regime een bepaalde ontwikkeling mogelijk maakt waardoor zijn uitzicht zal verminderen. Om vast te stellen of er überhaupt sprake is van een dergelijke planologische...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van mr. A.M. van de Laar van Potjonker Advocaten. Op 9 mei 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) in een kwestie over planschade geoordeeld dat geleden planschade voor rekening van appellant diende te blijven omdat sprake was van passieve risicoaanvaarding (ECLI:NL:RVS:2018:1556). Wanneer is...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Ineke van Leeuwen van SAM-Advocaten. In de tussenuitspraak van 14 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:821, gaat het onder meer over de vraag of een maatregel die buiten het plangebied wordt aangelegd moet worden betrokken bij de planschadebeoordeling.   Appellant stelt schade te lijden door het bestemmingsplan Wederiksingel van de...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Ineke van Leeuwen van SAM-Advocaten. De tussenuitspraak van de AbRvS van 7 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:427 (Enkhuizen) is om twee redenen interessant. Allereerst vanwege de overwegingen over de uit te werken bestemming en het daaraan gekoppelde bouwverbod.   Op grond van artikel 6.1, lid 6 Wro kan een verzoek om schade...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Tijn Kortmann van het Stibbeblog. Uitgestelde inwerkingtreding, we kennen het van de Omgevingswet. Op 26 april 2016 in het Staatsblad verschenen, maar de inwerkingtreding is al een paar keer en recent opnieuw uitgesteld, nu tot 1 januari 2021. Maar er is nog een belangrijke wet die al ruim vijf jaar in de ijskast staat: titel...
Gepubliceerd in Nieuws
Pagina 4 van 20
 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  De behandeling van een vergunningaanvraag onder de Omgevingswet https://t.co/MTEgRe86Rr