Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Formt Omgevingswet
Moraal Juridisch Advies
Bureau Brug
Een artikel van Bart Roozendaal van AKD. ​​​​​Door een ontwikkeling die een nieuw bestemmingsplan mogelijk maakt, kan de waarde van een huis of een stuk grond afnemen. Omwonenden kunnen daardoor schade lijden. Om de schade vergoed te krijgen, moet degene die de schade lijdt bij het bestuursorgaan een aanvraag indienen om een tegemoetkoming in...
Gepubliceerd in Nieuws
woensdag, 10 januari 2018 12:05

Planschade: voorzienbaarheid schadeoorzaak

Een artikel van Ineke van Leeuwen van SAM-Advocaten. De meeste zaken waarin gediscussieerd wordt over  voorzienbaarheid gaan over de vraag of er al dan niet een concreet beleidsvoornemen is dat openbaar gemaakt wordt. In de onderhavige uitspraak gaat het om de vraag of de schadeoorzaak voorzienbaar was vanwege mededelingen die de verkoper...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van SAM-Advocaten. In de onderhavige zaak staat een planschadeverzoek van DSM centraal. DSM stelt schade te lijden door de inwerkingtreding van het bestemmingsplan Spoorzone in de gemeente Delft. In de omvangrijke uitspraak van de AbRvS, ECLI:NL:RVS:2017:3305, komt een groot aantal planschadethema’s aan de orde. Een aantal...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Ineke van Leeuwen van SAM-Advocaten. Op 18 oktober 2017 heeft de AbRvS twee vergelijkbare uitspraken gewezen over verzoeken om schadevergoeding, die waren ingediend naar aanleiding van de inwerkingtreding van het Tracébesluit Rijksweg 74 (Venlo)(ECLI:NL:RVS:2017:2805 en ECLI:NL:RVS:2017:2808). De gehele uitspraken zijn...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Ineke van Leeuwen van SAM-Advocaten. Het is vaste rechtspraak dat bij de beoordeling van een verzoek om tegemoetkoming van indirecte planschade uitgegaan moet worden van de voor de aanvrager meest ongunstige invulling van de planologische mogelijkheden (AbRvS 28 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2582). De onderhavige...
Gepubliceerd in Nieuws
Pagina 5 van 20
 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  De behandeling van een vergunningaanvraag onder de Omgevingswet https://t.co/MTEgRe86Rr