Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Formt Omgevingswet
Bureau Brug
Moraal Juridisch Advies
Een artikel van Franca Damen van haar website. Als een besluit wordt genomen waarin de ontwikkeling van bijvoorbeeld een veehouderij wordt toegestaan, wordt er steeds vaker gereclameerd over mogelijke risico’s voor de volksgezondheid. Daarover bestaat inmiddels veel rechtspraak. Maar hoe zit het met mogelijke gezondheidsrisico’s in...
Gepubliceerd in Nieuws
Bestaande overeenkomsten van de gemeente met grondeigenaren of ontwikkelaars maken het lastig om planologische wijzigingen door te voeren. De Juridische expertpool Planschade kijkt zowel naar mogelijke planschadeclaims als naar schadeclaims op privaatrechtelijke basis.  De opgedane ervaringen van de expertpool staan...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Hugo Botter van AKD. In het planschaderecht bestaat er de figuur van voordeelverrekening. Op het moment dat een wijziging van het planologische regime voor een benadeelde naast schade ook voordeel heeft opgeleverd, dan moet dit voordeel in beginsel in mindering worden gebracht op de te vergoeden planschade. Er zijn echter ook...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van B.S. ten Kate van Nysingh Advocaten. ABRvS 5 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1752, ECLI:NL:RVS:2017:1754, ECLI:NL:RVS:2017:1756, ECLI:NL:RVS:2017:1761 De Minister van EZ moest beslissen over een verzoek om vergoeding van planschade in verband met een door hem vastgesteld rijksinpassingsplan (RIP). Dat RIP maakte de aanleg van...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Ineke van Leeuwen van SAM-Advocaten. Een zeer korte samenvatting van deze uitspraak zou luiden: onderhandelingen met potentiele kopers zijn voldoende concrete pogingen om de bestaande bestemming alsnog te realiseren. Voor een goed begrip van deze uitspraak geven wij graag een nadere toelichting. Wat was er aan de hand? Het bedrijf...
Gepubliceerd in Nieuws
Pagina 6 van 20
 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  De behandeling van een vergunningaanvraag onder de Omgevingswet https://t.co/MTEgRe86Rr