Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Formt Omgevingswet
Bureau Brug
Moraal Juridisch Advies
Een artikel van Ineke van Leeuwen van SAM-Advocaten. In vijf tussenuitspraken over planschadebesluiten van de gemeente Wormerland concludeert de AbRvS dat de rechtbank en het gemeentebestuur een onjuist oordeel hebben gegeven over de voorzienbaarheid van de planschadeoorzaak. De Afdeling overweegt, anders dan de rechtbank, dat bij de vraag of...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Wim Klostermann van Nysingh Advocaten. Volgens vaste jurisprudentie moet bij het maken van de planvergelijking bij planschadekwesties uitgegaan worden van de maximale invulling van het oude bestemmingsplan (zie bijvoorbeeld: Afdeling Bestuursrechtspraak 28 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2582, r.o.2.1). Slechts ingeval...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Jan van Oosten en Anne-Marie Span van het Stibbeblog. In een uitspraak van 28 september 2016 geeft de Afdeling een overzicht van haar jurisprudentie over de toepassing van artikel 6.1 Wro en aanverwante artikelen. Aanleiding overzicht Het college van burgemeester en wethouders van Zutphen heeft een aanvraag om een tegemoetkoming...
Gepubliceerd in Nieuws
woensdag, 28 september 2016 08:55

Planschade onder de Omgevingswet

Een artikel van Wim Klostermann van Nysingh Advocaten. De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft in haar brief van 19 mei 2016 (Kamerstukken II 2015/16, 33 962, nr. 185) de contouren geschetst van de wijzigingen die de regering voornemens is in te voeren rond het planschaderecht bij inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet. Deze...
Gepubliceerd in Nieuws
donderdag, 22 september 2016 09:09

Hoofdlijnen planschade in de Omgevingswet

Een artikel van Ellen de Jonge van KienhuisHoving. In de brief van 19 mei 2016 gaat de Minister van Infrastructuur en Milieu in op de Invoeringswet Omgevingswet. Onder andere zijn in deze brief de hoofdlijnen van de planschaderegeling in de Omgevingswet neergelegd. De minister wil het hoofdstuk over schade in de Omgevingswet laten aansluiten op...
Gepubliceerd in Nieuws
Pagina 8 van 20
 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  De behandeling van een vergunningaanvraag onder de Omgevingswet https://t.co/MTEgRe86Rr