Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Formt Omgevingswet
Moraal Juridisch Advies
Bureau Brug
  Een artikel van Van der Feltz Advocaten. In een uitspraak van 17 augustus 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2255) oordeelt de Afdeling dat appellant recht heeft op een planschadevergoeding van EUR 11.345,00 met wettelijke rente in verband met de aanwezigheid van een hoogspanningsleiding nabij zijn akkerbouwbedrijf en bedrijfswoning. Appellant...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Ineke van Leeuwen van SAM-Advocaten. der het oude planologische regime vigeerde op percelen in Harderwijk de bestemming “Recreatieve doeleinden II”. Na inwerkingtreding van het nieuwe bestemmingsplan is op deze percelen de bestemming “Natuur” komen te rusten. Onder het nieuwe regime mogen deze percelen, anders dan onder het oude...
Gepubliceerd in Nieuws
Eem artikel van SAM-Advocaten. In de onderhavige zaak was de aanvrager om een tegemoetkoming de eigenaar van een perceel met bedrijfswoning en een garage. De eigenaar gebruikte dit perceel deels als woning en deels als bedrijfsruimte. In het nieuwe bestemmingsplan is, in tegenstelling tot het oude plan, de zogenaamde noodzakelijkheidseis...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van mr. R.C.K. van Andel (Carola) van Nysingh Advocaten. Eliminatie van de beheersverordening naast het bestemmingsplan is volgens de rechtbank niet aan de orde in deze Hillegomse kwestie (uitspraak van 9 maart 2016, gepubliceerd op 29 april 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:4584). Evenmin kan een exploitatieovereenkomst uit de jaren ’80...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Taco Leemans van Pot Jonker Advocaten. LeemanTa De Minister van I&M heeft in een brief aan de Tweede Kamer van 19 mei 2016 geschetst hoe planschade en nadeelcompensatie in de Omgevingswet zullen worden geregeld. De Minister is voornemens om een aantal wijzigingen door te voeren ten opzichte van de huidige regeling en praktijk...
Gepubliceerd in Nieuws
Pagina 9 van 20
 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  De behandeling van een vergunningaanvraag onder de Omgevingswet https://t.co/MTEgRe86Rr