Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Bureau Brug
Moraal Juridisch Advies
Formt Omgevingswet
vrijdag, 25 maart 2016 08:56

Planschade: uitwerkingsplan betrekken?

Een artikel van Ineke van Leeuwen van SAM-Advocaten. In de casus die vooraf ging aan de uitspraak van de AbRvS van 9 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:593, had appellant een verzoek om planschade ingediend bij het college van B&W van de gemeente Weert. Het oude planologische regime, dat vigeerde nabij de twee woningen van appellant, omvatte een...
Gepubliceerd in Nieuws
dinsdag, 23 februari 2016 10:26

Planschade: frustratie creatief proces

Een artikel van Inekevan Leeuwen van SAM-Advocaten. In de einduitspraak van de AbRvS van 17 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:402, kent de Afdeling aan de verzoeker om planschade een forse tegemoetkoming voor geleden inkomensschade toe (bijna € 100.000), terwijl de verzoeker voor die tijd nul op het rekest heeft gekregen. Alleen al vanwege de...
Gepubliceerd in Nieuws
maandag, 01 februari 2016 09:51

PLanschade & nadeelcompensatie: WOZ waarde

Een artikel van Inkeke van Leeuwen van SAM-Advocaten. In planschade en nadeelcompensatiezaken wordt door verzoekers regelmatig gewezen op een verminderde WOZ-waarde om aannemelijk te maken dat de waarde van een onroerende zaak is gedaald. Een dergelijke stelling treft zelden doel, omdat bij het bepalen van de WOZ-waarde niet, anders dan bij een...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Ineke van Leeuwen van SAM-Advocaten. In de procedure die ten grondslag ligt aan de uitspraak van de AbRvS van 23 december 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:3958) voert het college van B&W aan dat de rechtbank ten onrechte het beroep van appellant niet gedeeltelijk niet-ontvankelijk heeft geacht. Het college voert hiertoe aan dat in het...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van R.C.K. van Andel (Carola) van Nysingh Advocaten. Deze uitspraak laat een mooi voorbeeld zien van het toepassen van beleidsregels bij het toekennen van nadeelcompensatie. Het enkele feit dat de verzoeker met een advies van een deskundige kan aantonen dat zijn daadwerkelijk geleden schade hoger is, betekent nog niet dat hem een...
Gepubliceerd in Nieuws
Pagina 10 van 20
 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  De behandeling van een vergunningaanvraag onder de Omgevingswet https://t.co/MTEgRe86Rr