Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Formt Omgevingswet
Moraal Juridisch Advies
Bureau Brug
Een artikel van Jan Coen Binnerts van PotJonker Advocaten. In het omgevingsrecht geldt de Varkens-in-nood jurisprudentie: een partij die in een voorbereidingsprocedure tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht en tijdig beroep heeft ingesteld, is ontvankelijk in zijn beroep, ongeacht zijn belang bij het besluit.  De aan- of...
Gepubliceerd in Nieuws
zondag, 08 oktober 2017 13:26

Peilmoment procesbelang

Een artikel van Monique Blokvoort van SAM-Advocaten. In AbRvS 4 oktober 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2648 was de vraag aan de orde wat het moment is om te bepalen of iemand (nog) procesbelang heeft. Hier ging het om de afwijzing van een verzoek om handhaving ten aanzien van het gebruik van panden voor tijdelijke opvang en begeleiding van...
Gepubliceerd in Nieuws
woensdag, 08 februari 2017 20:37

Invorderingsbevoegdheid verjaard: procesbelang?

Een artikel van Monique Blokvoort van SAM-Advocaten. De handhavingsuitspraak AbRvS 25 januari 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:151) gaat over een last onder dwangsom en daarop volgende invorderingsbesluiten. Er spelen twee vragen: was het college nog wel bevoegd om tot invordering over te gaan en zo nee, welk procesbelang heeft overtreder dan nog bij zijn...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Annemarie Drahmann van het Stibbe Blog. Op 24 december 2013 heeft de Afdeling uitspraak gedaan in een procedure over de verlening en intrekking van diverse vergunningen om met een woonschip een ligplaats in te mogen nemen van het college van burgemeester en wethouders van Maastricht (ECLI:NL:RVS:2013:2546). De casus in deze...
Gepubliceerd in Nieuws
maandag, 17 december 2012 14:54

Procesbelang in het bestuursrecht

Een artikel van Silvan Boer van Wieringa Advocaten. In het bestuursrecht staan geen rechtsmiddelen open zonder voldoende procesbelang. De achterliggende gedachte is dat de indiener van een bezwaar of (hoger) beroep het daarmee beoogde resultaat ook daadwerkelijk moet kunnen bereiken, anders heeft een inhoudelijke behandeling geen zin. Op 28...
Gepubliceerd in Nieuws
Pagina 1 van 2
 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet