Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Formt Omgevingswet
Bureau Brug
Moraal Juridisch Advies
Een artikel van Jan van Oosten van Stibbeblog.nl  Sinds 20 mei 2015 past de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een strenge relativiteitstoets toe indien concurrenten betogen dat een concurrerende ontwikkeling strijdig is met de ladder voor duurzame verstedelijking. Die strenge toets leidt ertoe dat de Afdeling ladderbetogen...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Cathine Knijff van Wieringa Advocaten. De relativiteitseis houdt in dat de rechter een besluit niet kan vernietigen wegens strijd met de rechtsregel die kennelijk niet strekt tot bescherming tot belang van degene die zich daarop beroept. De in de titel opgenomen rechtsvraag kwam eerder aan de orde in een zaak waarin onder andere...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Ineke van Leeuwen van SAM-advocaten. In de uitspraak van de AbRvS van 20 mei 2015, nr. 201403699/1/R2, staat het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Thermen Berendonck’ van de gemeente Wijchen centraal. De AbRvS brengt in deze uitspraak een precisering aan op haar eerdere rechtspraak over de toepassing van het...
Gepubliceerd in Nieuws
 Een artikel van Max Seelen van Patres.  Beroepsgronden over het Bouwbesluit zijn nauwelijks te duchten Wanneer de technische kwaliteit van je bouwplannen in de procedure voor de omgevingsvergunning ter discussie wordt gesteld, dan hoop ik voor jou dat dit niet door je buurman gebeurt. Althans, wanneer het gaat om de voorschriften van...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Jan van Oosten van het Stibbeblog. Partijen die opkomen tegen concurrerende ontwikkelingen (bijvoorbeeld supermarkten of bouwmarkten) doen vaak een beroep op strijd met de Ladder voor duurzame verstedelijking. Tot voor kort stond de relativiteitseis daaraan niet in de weg. In haar uitspraak van 20 mei 2015 scherpt de Afdeling deze...
Gepubliceerd in Nieuws
Pagina 6 van 8
 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet