Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Bureau Brug
Moraal Juridisch Advies
Formt Omgevingswet
Een artikel van Jan Reinier van Angeren en Lisa van der Maden van het Stibbeblog. De eerste uitspraken over het PAS zijn inmiddels gewezen en er staan er nog meer op stapel. De verhouding tussen stikstof, bestemmingsplannen en het PAS komt in die uitspraken nog niet aan de orde, daarom staan wij in dit blog bij deze verhouding...
Gepubliceerd in Nieuws
woensdag, 14 oktober 2015 10:15

Stikstofneutrale planregels volstaan niet

Een artikel van Franca Damen van haar website. De afgelopen jaren zijn er al veel bestemmingsplan door de Afdeling vernietigd, omdat de daarin opgenomen planregels in strijd met artikel 19j van de Natuurbeschermingswet zijn vastgesteld. Ook in een uitspraak van de Afdeling van 7 oktober 2015 (201404380 en 201408209) is weer een bestemmingsplan...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Marieke Kaajan van Envir-Advocaten. In de uitspraak van 19 augustus 2015 vernietigt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“ABRvS”) wederom een bestemmingsplan omdat de toets aan art. 19j, lid 2, Natuurbeschermingswet (“Nbw”) niet correct was uitgevoerd. Art. 19j, lid 2, Nbw vereist dat bij een plan waarvan...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Marieke Kaajan van Envir-Advocaten. De uitspraak van 5 augustus jl. biedt een mooie samenvatting van de stikstofjurisprudentie van de ABRvS. In deze uitspraak (zaaknr. 20140907/1/R6) boog de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ("ABRvS") zich over het tracébesluit voor de verruiming van de vaarweg...
Gepubliceerd in Nieuws
De Tweede Kamer stemde 24 april in met het wetsvoorstel Programmatische aanpak stikstof. Hiermee komt een voorlopig eind aan zes jaar onduidelijkheid en vertraging. Er blijven vragen over in hoeverre de PAS zal helpen om gemeenten en ondernemers ontwikkelruimte te bieden. Van de acht aangenomen amendementen zijn er...
Gepubliceerd in Nieuws
Pagina 13 van 14
 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Parkeren op een naastgelegen perceel zonder detailhandelsbestemming https://t.co/V3PFFX4jDi