Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Bureau Brug
Moraal Juridisch Advies
Formt Omgevingswet
zaterdag, 21 januari 2017 08:12

VNG-reactie op Structuurvisie ondergrond

Afgelopen weken heeft de conceptversie van de Structuurvisie ondergrond (STRONG) ter inzage gelegen. De VNG heeft onder andere in samenwerking met de gemeentelijke werkgroep (WEB) een reactie geschreven. Onze hoofdpunten zijn: Voor voldoende draagvlak voor ondergrondse activiteiten is het nodig dat in de...
Gepubliceerd in Nieuws
De Drentse Structuurvisie ondergrond, die op 15 december 2010 is vastgesteld door PS, is nu ook online in te zien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl.  In de Structuurvisie ondergrond staan voorstellen voor het gewenste gebruik van gasvelden, zoutkoepels en waterlagen in de ondergrond. Het gaat daarbij om verschillende...
Gepubliceerd in Nieuws
woensdag, 16 februari 2011 15:33

Welkom bij Moraal Juridisch Advies

Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro). U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing)...
Gepubliceerd in Nieuws
maandag, 04 oktober 2010 21:14

Structuurvisie Noord-Brabant vastgesteld

Provinciale Staten hebben de structuurvisie ruimtelijke ordening voor de provincie Noord-Brabant vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe de provincie haar ruimte wil gaan inrichten. Bij de bespreking van de Structuurvisie werden door Provinciale Staten verschillende moties en amendementen ingediend. Een meerderheid van de Staten besloot in de...
Gepubliceerd in Nieuws
donderdag, 30 september 2010 22:52

Partiële herziening Structuurvisie 2040

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 21 september 2010 ingestemd met de partiële herziening Structuurvisie 2040 voor wat betreft de thema’s 1) Ecologische Hoofdstructuur, ecologische verbindingszones en weidevogelleefgebieden 2) Intensieve Veehouderij In de structuurvisie Noord-Holland 2040 heeft de provincie Noord-Holland de voorgenomen...
Gepubliceerd in Nieuws
 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet