Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Moraal Juridisch Advies
Bureau Brug
Formt Omgevingswet
Een artikel van Hugo Doornhof, Elise Noordhoek en Daan Pinxter van AKD. Met enige regelmaat komt het voor dat er inconsistenties bestaan tussen de verbeelding, de planregels en de plantoelichting van een bestemmingsplan. Wat als de toelichting en de planregels niet bij elkaar aansluiten en het daardoor onduidelijk is of een bouwplan in strijd...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Max Seelen van Patres. Kennelijk weet nog niet iedereen dat alleen de regels en de verbeelding van een bestemmingsplan doorslaggevend zijn bij het bepalen of een bouwplan in strijd is (of in overeenstemming is) met dit bestemmingsplan (ook bepaald in ABRvS 2 december 2009, 200900961/1/H1). De toelichting van een bestemmingsplan...
Gepubliceerd in Nieuws
Is de gemeente bevoegd om de volledigheid van een asbest-inventarisatierapport te controleren? In de praktijk blijkt artikel 7.2 Regeling omgevingsrecht (Mor) onduidelijkheid op te leveren. Het gaat hierbij om de omgevingsvergunning…
Gepubliceerd in Nieuws
Het Ministerie van VROM heeft een toelichting geschreven welke bijlagen men bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning moet bijsluiten. Bij een omgevingsvergunningaanvraag horen bijlagen. Aan dit soort bijlagen worden vaak eisen gesteld. Het...
Gepubliceerd in Nieuws
vrijdag, 29 oktober 2010 19:32

Toelichting bijlagen Omgevingsloket

Bij een omgevingsvergunningaanvraag horen bijlagen. Aan dit soort bijlagen worden vaak eisen gesteld. Dit document geeft voor de onderdelen milieu, monumenten, natuur, provinciale milieuverordening en ruimtelijke ordening aan welke bijlagen noodzakelijk kunnen zijn en waaraan deze moeten voldoen.
Gepubliceerd in Nieuws
 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Een plan-MER-plicht voor het Activiteitenbesluit en de -regeling hoeft geen probleem te zijn https://t.co/KDyjUmZs6N