Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Bureau Brug
Formt Omgevingswet
Moraal Juridisch Advies
De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft een conclusie gevraagd aan staatsraad advocaat-generaal Wattel over de rol van het vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht. Uit de rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak en andere (hoogste) bestuursrechters valt op te maken dat burgers en bedrijven er door...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Franca Damen van haar website. Overheden mogen beleid opstellen over de handhaving van overtredingen ten aanzien waarvan zij bevoegd zijn om handhavend op te treden. Zo heeft bijvoorbeeld de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) veel handhavingsbeleid. Overheden hebben zich aan dit eigen beleid te houden. Doen ze dat...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Ineke van Leeuwen van SAM-Advocaten. In de uitspraak van de AbRvS van 15 november 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3133, staat het bestemmingsplan 'Wegbestemmen woonlocaties 2' van de gemeente Bronckhorst centraal. De titel van dit bestemmingsplan geeft ook direct de kern van de zaak weer. Appellante komt op tegen het bestemmingsplan, omdat...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Jan van SAM-Advocaten. De gemeenteraad van Bunnik besloot in 2014 om als bezuinigingsmaatregel zogenaamd snippergroen (openbaar groen dat grenst aan tuinen van particulieren) te verkopen. Het college stelde met het oog daarop beleidsregels vast, waarin o.a. was opgenomen dat bij verkoop de betrokken percelen de bestemming...
Gepubliceerd in Nieuws
zondag, 13 augustus 2017 13:48

Het vertrouwensbeginsel verruimd?

Een artikel van Lucia Tellegen van Wieringa Advocaten. Zie ook onze eerdere berichtgeving hierover. De Afdeling heeft onlangs een uitspraak gedaan waarin ruim toepassing is gegeven aan het vertrouwensbeginsel. Appellant heeft in 1998 zonder aangevraagde of verkregen vergunning een paardenbak op zijn terrein opgericht. Dit blijft niet...
Gepubliceerd in Nieuws
Pagina 3 van 5
 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  De behandeling van een vergunningaanvraag onder de Omgevingswet https://t.co/MTEgRe86Rr