Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Bureau Brug
Formt Omgevingswet
Moraal Juridisch Advies
Een artikel van Ilse van der Poel van Schenkeveld Advocaten. Op 18 augustus jl. heeft de rechtbank Amsterdam een uitspraak gepubliceerd waarin geoordeeld wordt over de vraag of voor een tijdelijke opvang voor asielzoekers mag worden afgeweken van de Provinciale Ruimtelijke Verordening. Vergunning tijdelijke opvang Op 23 juli 2017 verleent het...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Franca Damen van haar website. Het komt regelmatig voor dat in een bestemmingsplan een definitie voor ‘kwetsbaar object’ wordt opgenomen. Maar hoe verhoudt een dergelijke definitie zich ten opzichte van de definitie van ‘kwetsbaar object’ in het Besluit externe veiligheid inrichtingen? Op 1 juni 2017 deed...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Jan Coen Binnerts van Pot Jonker Advocaten. r Met de invoering van de Wet ruimtelijke ordening in 2008 is beoogd het provinciaal toezicht op het gebruik van de bestemmingsplanbevoegdheid door gemeenteraden te beperken. De gedachte, die onder de Omgevingswet wordt voortgezet, is ‘decentraal, tenzij’. Voorafgaande...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Ineke van Leeuwen van SAM-Advocaten. Een zeer korte samenvatting van deze uitspraak zou luiden: onderhandelingen met potentiele kopers zijn voldoende concrete pogingen om de bestaande bestemming alsnog te realiseren. Voor een goed begrip van deze uitspraak geven wij graag een nadere toelichting. Wat was er aan de hand? Het bedrijf...
Gepubliceerd in Nieuws
Een van de advocaten van SAM, Janike Haakmeester, heeft een handreiking geschreven over hoe om te gaan met evenementen in ruimtelijke besluiten. In het artikel is een overzicht opgenomen van de meest relevante jurisprudentie over dit onderwerp. Het artikel is gepubliceerd in JM 2017, aflevering 5. Het artikel kunt u hier lezen.
Gepubliceerd in Nieuws
Pagina 2 van 45
 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Een gebruiksverbod in een bestemmingsplan voor mensen buiten een woondoelgroep kan natuurlijk niet https://t.co/meO6oF8T2Y