Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
 • De Omgevingswet
 • De Omgevingswet

  De Omgevingswet zal naar verwachting in 2021 zijn intrede doen. Hieronder zult u de inhoud gaan vinden van de Omgevingswet en de daarbij behorende AMvB's. Tevens zal worden ingegaan op de zes kerninstrumenten van de Omgevingswet.

   

februari 19 2016
Tot 3 maart 2016 kunnen reacties worden gegeven op de AMvB’s van de Wet Natuurbescherming, die een nadere uitwerking vormen van de nieuwe Wet Natuurbescherming die per 1 januari 2017 van kracht wordt     Een pre-consultatie op incomplete concepten heeft al enig licht geworpen op de AMvB's, maar naar de volgende, meer complete...
februari 15 2016
Een artikel van Aaldert ten Veen en Annemarie Drahmann van het Stibbeblog. De contouren van de Wet natuurbescherming worden steeds duidelijker. De definitieve wettekst is al in het Staatsblad gepubliceerd. Ook heeft de staatssecretaris van EZ in een brief de Tweede Kamer bericht dat de wet op 1 januari 2017 in werking zal treden. De wet treedt...
januari 12 2016
Een artikel van Franca Damen van haar website. In de Wet natuurbescherming worden drie bestaande wetten samengevoegd, te weten de Natuurbeschermingswet, de Flora- en faunawet en de Boswet. De wet strekt tot vereenvoudiging van de bestaande wetgeving. De komende tijd zal ik verschillende artikelen schrijven over de Wet natuurbescherming, voor...
januari 11 2016
Een artikel van Franca Damen van haar website. Ook in het kader van de Wet natuurbescherming blijft het stelsel ten aanzien van vergunningen, plannen en meldingen bestaan. In een later artikel ga ik hier nader op in. In dit artikel ga ik in op het bevoegd gezag in het kader van de Wet natuurbescherming. Bevoegd gezag in het kader van de...
Pagina 6 van 6

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet