Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2019) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
 • De Omgevingswet
 • De Omgevingswet

  De Omgevingswet zal naar verwachting in 2021 zijn intrede doen. Hieronder zult u de inhoud gaan vinden van de Omgevingswet en de daarbij behorende AMvB's. Tevens zal worden ingegaan op de zes kerninstrumenten van de Omgevingswet.

   

maart 12 2012
De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen (IenM) ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van de kabinetsnotitie Stelselwijziging Omgevingsrecht.Het kabinet wil 15 bestaande wetten (bijvoorbeeld de Waterwet, de Crisis- en herstelwet en de Wet ruimtelijke ordening) geheel integreren in de Omgevingswet. Van ongeveer...
februari 19 2012
Nieuwe instrumenten zorgen voor juridische onzekerheid omdat ze afwijken van de bestaande praktijk. De makers van de nieuwe Omgevingswet doen er daarom goed aan om waar mogelijk aan te sluiten bij bestaande werkpraktijken en terughoudend te zijn met juridische noviteiten. Dat is één van de conclusies uit een tweede evaluatie van de Wet...
februari 14 2012
Het ministerie van IenM werkt aan een nieuwe Omgevingswet. De VNG is bezig met het voorbereiden van de reactie voor de inspraakperiode. Hierbij willen we ook zoveel mogelijk reacties van gemeenten betrekken.Burgemeester Noordanus van Tilburg en oud-wethouder Bosch van Utrecht begeleiden het inspraaktraject.Ophalen...
januari 29 2012
De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de instelling van een adviescollege voor het fysieke domein, de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI). De RLI gaat werken op de (fysieke) beleidsterreinen van de Ministeries van I&M, EL&I en BZK.De RLI adviseert regering en parlement over strategische beleidsvraagstukken inzake de...
december 05 2011
In het magazine "Grondzaken in de praktijk" (oktober 2011) van SDU uitgevers is het volgende artikel van Erwin Hijmans geplaatst. De heer Hijmans is senior adviseur bij PurpleBlue te Deventer.Oorspronkelijk Latijns spreekwoord (Chi pecora si fa, il lupo mangia) in de betekenis van: wie niets zegt wordt ondergesneeuwd, wie zich niet weert wordt...
Pagina 65 van 67

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Te laat ingediende reactie op verweerschrift wordt buiten beschouwing gelaten https://t.co/OmD62285RQ