Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
januari 31 2017
Een artikel van Franca Damen van haar website. Als een bouwwerk door een calamiteit teniet gaat, mag het op basis van het overgangsrecht in een bestemmingsplan worden vernieuwd of veranderd. Dat geldt ook als het bouwwerk in strijd is met dat bestemmingsplan. Voor het vernieuwen of veranderen van het bouwwerk is een omgevingsvergunning bouwen...
januari 23 2017
Een artikel van Franca Damen van haar website. Voor een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale wijziging geldt een beperkter toetsingskader dan voor een reguliere omgevingsvergunning milieu. Maar wat moet er nu wel en niet worden beoordeeld in het kader van een milieuneutrale wijziging? Moet bijvoorbeeld worden getoetst of...
januari 17 2017
Een artikel van Max Seelen van de website van Ordito. Of een bijbehorend bouwwerk vergunningvrij is, is niet zozeer afhankelijk van feiten, maar veelal van interpretaties Tuinhuisjes, schuurtjes, bergingen, garages, overkappingen en dergelijke vallen sinds het Besluit omgevingsrecht onder het begrip ‘bijbehorende bouwwerken’. De...
januari 16 2017
Een artikel van Franca Damen van haar website. Het niet of niet tijdig voldoen aan een opgelegde last onder dwangsom leidt in de praktijk vaak tot een besluit tot invordering van de verbeurde dwangsom. In een uitspraak van de Raad van State van 11 januari 2017 (201508249, ECLI:NL:RVS:2017:15) stond de vraag centraal of de betaling van deze...
januari 13 2017
Een artikel van Janike Haakmeester van SAM-Advocaten. De uitspraak van de AbRvS van 21 december 2012, nr. ECLI:NL:RVS:2016:3359, gaat over een omgevingsvergunning waarvoor met toepassing van art. 2.12 lid 1 onder a onder 3e van de Wabo wordt afgeweken van het bestemmingsplan. De raad van de gemeente Assen heeft bij besluit van 28 april 2011...
Pagina 9 van 52

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Over­zichts­uit­spraak over re­la­ti­vi­teits­ver­eis­te in het om­ge­vings­recht https://t.co/oGc7DrGUK7